ארזים

סלוגן חזק ומגניבכל הקורסים (לפי חוג)

מתמטיקה


חובה:

מבוא להסתברות
אלגברה לינארית 1
אלגברה לינארית 2
חדו"א 1
חדו"א 2
חדו"א 3 (במתכונת הישנה)
חדו"א 3
חדו"א 4
הסתברות למדעים
הסתברות למתמטיקאים
תורת הפונקציות המרוכבות 1
משוואות דיפרנציאליות רגילות 1
אנליזה נומרית 1

בחירה:

תורת המספרים
אלגברה ב' 1
אלגברה ב' 2
גיאומטריה דיפרנציאלית
פונקציות ממשיות
טופולוגיה
תוירע דה גרויפע
נושאים מתקדמים בתורת המספרים
גיאומטריה לא אוקלידית
חיזוי רב-מימדי וישומיו
קומבינטוריקה בסיסית
משחקים שיתופיים
עצים פורשים אקראיים
קוהומולוגיות של חבורות
שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה
סכומים אקספוננציאליים בתורת המספרים
גיאומטריה של מספרים
אנליזה הרמונית
טופולוגיה אלגברית

אחר:
קורס הכנה בפיזיקה
פורטל כלים שלובים

מדמ"ח


חובה:

מבוא מורחב למדעי המחשב
מתמטיקה בדידה
מבני נתונים
תוכנה 1
מבנה מחשבים
מודלים חישוביים
לוגיקה למדמ"ח
אלגוריתמים
פרויקט תוכנה
מערכות הפעלה
תורת הסיבוכיות

בחירה:

למידה באמצעות חידות
אינטליגנציה משחקית
בינה מלאכותית
עיבוד ספרתי של אותות
Quantum Computation
קומבינטוריקה בסיסית
תוירע דה גרויפע
תורת המטרואידים
רשתות תקשורת מחשבים
יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה
סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה
מבוא לתורת הקודים לתיקון שגיאות
אלגוריתמים בפעולה


סמינרים:

סמינר באלגוריתמים
סמינר במשחקים אוטומטים ולוגיקה
סמינר בגיאומטריה חישובית

סדנאות:

סדנא באבטחה
סדנה בהצבעות קריפטוגרפיותאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM