ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגוריתמים בפעולה - אביב 16


מרצים: פרופ' אורי צוויק ופרופ' חיים קפלן


אתר הקורס: באתר הקורס

שיעורי בית

חמישה תרגילי בית חובה, עוד לא ידוע מה השפעתם על הציון והחיים בכלל

סיכומים

נושא ראשון

ההרצאה עוסקת בDiscrete Fourier transform ושימושיו, בדוגמאות כמו

 • מכפלת פולינומים
 • קונבולוציה
 • מכפלת מספרים גדולים
 • התאמת מחרוזות

סיכום FFT


נושא שני

ההרצאה עוסקת בסכמת ה Local Search וישומיה בדוגמאות כגון:

 • חתך מקסימלי בגרף
 • עיבוד תמונה

סיכום Local Search

נושא שלישי

ההרצאה עוסקת בסכמת ה clustering וישומיה בדוגמאות כגון:

 • מציאת k-means
 • מציאת k-median
 • מציאת k-center
ושאר מרעין בישין

סיכום clustering


נושא חמישי

ההרצאה עוסקת בMultiplicative Weight Updates ושימושיו, בדוגמאות כמו

 • החלטות בהינתן עצות מומחים
 • חישוב classifier לינארי
 • קירוב של משחקי סכום 0
 • זרימה מקסימלית רב מוצרית

סיכום Weights

נושא שישי

ההרצאה הראשונה מבין 2 שעוסקים באיך לפתור את SAT ועל הוכחה לכך ש P=NP ושימושיו, בדוגמאות כמו

 • אלגוריתם CDCL לפתרון SAT
 • פתרון SAT בעזרת resolutions

סיכום SAT1

נושא שביעי

ההרצאה השנייה על SAT שעסקה בעיקר בגישות רנדומליות

סיכום SAT2אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM