ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגברה ב' 1

הועבר על ידי: פרופ' דן הרן, פרופ' מיכאל בורובוי, פרופ' דוד סודרי

קצת על הקורס


אלגברה ב' עוסקת באופן כללי במבנים אלגבריים. אלגברה ב' 1 עוסקת במבנה אלגברי מסויים הקרוי חבורה. במובן מסויים, זהו המבנה האלגברי הבסיסי ביותר. בעוד שרוב המבנים האלגבריים הבסיסיים (שדה, חוג) כוללים שתי פעולות, בחבורה מוגדרת רק פעולה אחת, שלרוב מכונה כפל. לרוב, מבנים אלגבריים דורשים דרישות חזקות יותר מאלה של חבורה.

העיסוק בחבורות מעניין וחשוב. מעניין, כי המשפטים בתחום יפים. חשוב, כי משפטים על חבורות רלוונטיים בהרבה תחומים אחרים במתמטיקה.סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM