ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגברה ב' 2


מרצה: פרופ' דוד סודרי
מתרגל: פרופ' דוד סודרי
אתר הקורס: בוירטואל!

שיעורי בית


בכל שבוע ינתן תרגיל, אין חובת הגשה, יש בודקאז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 5.3.12

 • ענייני מנהלה
 • הגדרת החוג, דוגמאות
סיכום ההרצאה

תרגול 1 - 5.3.12

 • פתרון המשוואה ממעלה 3
סיכום התרגול

הרצאה 2 - 7.3.12

 • ענייני מנהלה
 • חוגים ראשיים
 • תרגום משפטי ההומומורפיזם מתורת החבורות לחוגים
 • חוג פשוט, חוג אי פריק, תחום שלמות
סיכום ההרצאה - חלק א'
סיכום ההרצאה - חלק ב'


שבוע שני

הרצאה 3 - 12.3.12

 • שדה המנות של תחום שלמות
סיכום ההרצאה

תרגול 2 - 12.3.12

 • הגדרת פולינום סימטרי
 • המשפט היסודי של הפולינומים הסימטריים
סיכום התרגול

הרצאה 4 - 14.3.12

 • תחומים בעלי פריקות יחידה:
 • חברות
 • ראשוניות, אי פריקות
 • ראשוניות ==> אי פריקות (אבל לא להפך)
 • בתחום שלמות ראשי, אי פריקות <==> ראשוניות <==> Ra אידיאל מקסימלי <==> R/Ra שדה <==> Ra אידיאל ראשוני
 • פריקות יחידה
 • gcd , פולינומים פרימיטיביים
סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

הרצאה 5 - 19.3.12

 • הגדרת תוכן של פולינום
 • משפט גאוס: תוכן של f*g זה תוכן של f*תוכן של g
 • אי פריקות ב [R[x מול אי פריקות ב [Q[x
 • יחידות הפירוק
סיכום ההרצאה

תרגול 3 - 19.3.12

 • קריטריון איזנשטיין לאי פריקות
 • דוגמאות נוספות לפולינומים לא פריקים
 • הצבה של פולינום בתוך פולינום
סיכום התרגול

הרצאה 6 - 21.3.12

 • הגדרת אלגברה
 • הגדרת מכפלה טנזורית, חיבור וכפל
סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

הרצאה 7 - 26.3.12

 • מכפלה טנזורית לא תלויה בבחירת בסיס
 • אפילו לא תלויה אם הבסיס הוא של A או של B
 • דוגמאות למכפלה טנזורית
 • שדות:
 • הכרקטריסטיקה של שדה (מציין)
 • אם הסדר של 1 בשדה סופי - הוא ראשוני
 • הגדרת שדה מושלם
סיכום ההרצאה - חלק א'
סיכום ההרצאה - חלק ב'

תרגול 4 - 26.3.12

 • (למעשה לא היה תרגול, הייתה הרצאה ארוכה מהרגיל)

הרצאה 8 - 28.3.12

 • שדות הרחבה:
 • שדה כמרחב וקטורי מעל שדה
 • אם F<U<E שדות, אז [E:F] = [E:U]*[U:F]
 • שדה שנוצר על ידי תת קבוצה
 • צירוף של שדות הרחבה
סיכום ההרצאה


שבוע חמישי

הרצאה 9 - 2.4.12

 • חזרה קצרה
סיכום ההרצאה

תרגול 4 - 2.4.12

 • קיים שדה שאינו מושלם
סיכום התרגול

הרצאה 10 - 4.4.12

 • פסח שמח!!

שבוע שישי

הרצאה 11 - 16.4.12

 • פרק ג'- הרחבות אלגבריות
סיכום ההרצאה
תרגול 5 - 16.4.12

 • חשבון ב[F[alpha
 • סכום, מכפלה ומנה של אלגבריים - אלגברי
 • חשבונות מימד
סיכום התרגול
המשך תרגול 5 - 18.4.12

 • תרגול במקום הרצאה
 • צירופי שדות - [F[u ו [F[v (כשu וv אלגבריים מעל F)

הרצאה 12 - 18.4.12

 • הרחבה אלגברית של שדות
 • F<K<E אז אם E אלגברי מעל F, גם K אלגברי מעל F.
 • שדות פיצול (מבט מזווית אחרת על שדות הרחבה)

סיכום התרגול וההרצאה


שבוע שביעי

הרצאה 13 - 23.4.12

 • ההרצאה מבוטלת

תרגול 6 - 23.4.12

 • התרגול מבוטל

הרצאה 14 - 25.4.12

 • יום הזיכרון


שבוע שמיני

הרצאה 15 - 30.4.12

 • הגדרת שדה פיצול
 • משפט - תמיד קיים שדה פיצול
 • איזומורפיזם של שדות משמר אי פריקות של פולינומים מעל השדות
 • אם שני שדות איזומורפיים, יש איזו' גם בין שדות הפיצול של אותו פולינום בשני השדות
 • התחלת ההוכחה: אם K>F שדה פיצול של (p(x בF <==> כל p בF שיש לו שורש בK, מתפצל לחלוטין בK.
סיכום ההרצאה


תרגול 7 - 30.4.12

 • (באותו יום הייתה הרצאה ארוכה במקום תרגול)

הרצאה 16 - 2.5.12

 • סוף ההוכחה מהרצאה הקודמת
 • אם לפולינום f יש שורש מרובה, ('gcd(f,f הוא ממעלה חיובית
 • הגדרת ספרביליות
 • יחידות השדה הסופי בעל p^n איברים
 • F מושלם אם"ם כל הרחבה סופית שלו ספרבילית
 • סגור אלגברי של שדה
סיכום ההרצאה


שבוע תשיעי

הרצאה 17 - 7.5.12

 • משפט שטייניץ - הסגור האלגברי של F מכיל את כל ההרחבות האלגבריות של F
 • סגור אלגברי יחיד עד כדי איזומורפיזם
 • K<E הרחבות אלגבריות של F, אז את השיכון מK לסגור האלגברי של F אפשר להרחיב לשיכון מE לסגור.
סיכום ההרצאה

תרגול 8 - 7.5.12

 • K שדה פיצול של פולינום ממעלה n, אז [K:F] לא יותר גדול מ !n.
 • מציאת שדות פיצול
 • הטריק של דה מואבר
סיכום התרגול

הרצאה 18 - 9.5.12

 • על הספרביליות
 • הרחבה של F עם n-1 איברים ספרביליים ועוד אחד אלגברי, היא הרחבה פשוטה של F (הרחבה עם איבר אחד).
 • הגדרת GK/F - קב' השיכונים של (K=f(alpha בסגור האלגברי של F מעל F.
 • גודל GK/F כמספר השורשים השונים של f
 • K ספרבילי מעל F <==> כK נוצר מעל F בידי קב' של איברים ספרביליים <==> K נוצר ע"י איבר ספ' אחד מעל F <==> גודל GK/F הוא [K:F] (סופי)
 • כל הרחבה סופית של שדה מושלם- ספרבילית
 • הגדרת שדה האיברים של K שהם ספרביליים מעל F
סיכום ההרצאה


שבוע עשירי

הרצאה 18 - 14.5.12

 • הרחבה אלג', לא ספר' של שדה עם מציין p ראשוני, אז הפול' האי-פריק של a בשדה הוא (x^(p^l) - a^(p^l
 • דרגת ספרביליות, אי-ספרביליות, הרחבה אי-ספרבילית טהורה
 • גודל GK/F זה בדיוק דרגת הספרביליות של K מעל F.
סיכום ההרצאה

תרגול 9 - 14.5.12

 • שיכונים בסגור האלגברי ושמושיהם
סיכום התרגול

הרצאה 19 - 16.5.12

 • הגדרת הרחבה נורמלית, תנאים שקולים וטענות
 • קיום סגור נורמלי לכל הרחבה אלגברית K של F (הרחבה מינימלית שהיא נורמלית ומכילה את K)
 • הגדרת חבורת האוטומורפיזמים ושדה השבת

סיכום ההרצאה


שבוע אחד- עשר

הרצאה 20 - 21.5.12

 • הגדרת הרחבת גלואה, תנאים שקולים וטענות
 • חבורת גלואה של פולינום
 • דוגמאות ושימושים
סיכום ההרצאה

תרגול 10 - 21.5.12
סיכום התרגול

הרצאה 21 - 23.5.12

 • עבור שדה K, לכל G תת חבורה סופית של אוטומורפיזמים,
   K הרחבת גלואה של שדה השבת שלה וחבורת גלואה שלו היא G.
 • המשפט היסודי של תורת גלואה - אם K הרחבת גלואה של F אז ההתאמה שמעבירה תת חבורה
   של חבורת גלואה לשדה השבת שלה היא חחע"ל לקבוצת שדות הביניים ומקיימת תכונות יפות.
סיכום ההרצאה

תרגול 11 - 23.5.12
סיכום התרגול


שבוע שנים- עשר

תרגול 12 - 28.5.12
סיכום התרגול

הרצאה 22 - 28.5.12
סיכום ההרצאה

הרצאה 23 - 30.5.12
סיכום ההרצאה
שבוע שלושה- עשר

הרצאה 24 - 4.6.12
סיכום ההרצאה

תרגול 13 - 4.6.12
סיכום התרגול

הרצאה 25 - 6.6.12
סיכום ההרצאה
שבוע ארבעה- עשר

הרצאה 25 - 11.6.12
סיכום ההרצאה

תרגול 14 - 11.6.12
סיכום התרגול

הרצאה 26 - 13.6.12
סיכום ההרצאה
שבוע חמישה- עשר ואחרון!!

הרצאה 27 - 18.6.12
סיכום ההרצאה

חזרה למבחן - 18.6.12
סיכום ההרצאה

חזרה למבחן - 20.6.12
סיכום ההרצאה

אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM