ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגוריתמים

מספר קורס: 0368-2160-11
אתר הקורס: http://tau-algorithms.wikidot.com/

קצת על הקורס


קורס המשך לקורס "מבני נתונים". בקורס נעסוק באלגוריתמים יעילים לביצוע משימות חישוביות שונות, שבחלק גדול מהן הקלט כולל גרף. בעבר, נקרא הקורס "יעילות של חישובים".

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה לרוחב, סריקה לעומק מיון טופולוגי, רכיבי קשירות חזקים, עצים פורשים מינימלים (קרוסקל, פרים), מרחקים קצרים ביותר (דייקסטרא, בלמן-פורד), מק"בים בין כל שתי צמתים (פלויד וורשאל, ג'ונסון) ואלגוריתמי זרימה (פורד-פולרקרסון, אדמונדס-קארפ, דיניץ').

במו כן, לומדים שיטות אלגוריתמיות כגון תכנות דינמי, תכנות לינארי והתאמת מחרוזות.

סיכומים:

** סתיו 08 - עם סיכומי שיעור **אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM