ארזים

סלוגן חזק ומגניבסמינר באלגוריתמים


מטרת הסמינר לבחון אלגוריתמים לחישוב (מדויק או בקירוב) של בעיות קשות בזמן קצר. כל המאמרים הם מאמרים חדשניים בחזית המחקר העכשיווית, או מאמרים "קלאסיים" אשר היוו פריצת דרך משמעותית בזמנם.

הסמינר אינו אמור להיות קל, אך ייתכן שיהיה אפשר להעביר את ההרצאה בזוגות.

אתר הקורס: לינק.

(שימו לב! אותיות גדולות משנות בכתובת ולכן קשה למצוא את האתר באופן עצמאי!)

שימו לב. אורי צוויק נחמד

מאמרים

Cuckoo Hashing
Equivalence between priority queues and sorting/by Mikkel Thorupאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM