ארזים

סלוגן חזק ומגניבמתמטיקה בדידה


מספר קורס: 0368-1118

מרצים: פרופ מיכאל טרסי, ד"ר נעם רינצקי, פרופ' ארנון אברון, פרופ' מיכל פלדמן, ד"ר שירי צ'צ'יק

קצת על הקורס


הקורס הוא קורס מבוא בתורת הקבוצות וקומבינטוריקה. בחלקו הראשון הוקרס מציג את הבסיס הפורמלי לעיסוק מתמטי, ועוסק במושגים הבסיסיים של קבוצות, יחסים פונקציות ועוצמות. בחלק השני של הקורס עוסקים במבוא בסיסי לקומבינטוריקה, ובין היתר בנושאים של גרפים, בעיות ספירה, ופונקציות יוצרות.סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM