ארזים

סלוגן חזק ומגניבסיבוכיות תקשורת ואינפורמציה- אביב 15


מרצה: פרופ' רותם אושמן

אתר הקורס: סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה

שיעורי בית


חובת הגשה - לא נאמר במפורש, אבל התרגילים מהווים 30% מהציון בקורס. יהיה תרגיל כל שבועיים-שלושה.
הגשה בשיעור.

פרוייקט סיום


בזוגות: לקרוא 2-3 מאמרים שקשורים לקורס, ולהבין אותם לעומק. להציג סיכום שלהם לכיתה (20-30 דקות), באחד השיעורים האחרונים.
ואז לפתח מהם עוד רעיונות, שזה אפשר לעשות אחרי סוף הסמסטר.


אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 12.3.15

 • מנהלות
 • הגדרות
 • מלבן קומבינטורי
 • תמליל מחלק את המטריצה של הפונק' למלבנים קומבינטוריים
 • fooling set
 • דוגמא - הפונק' Equality
 • משחקי קרצ'מר ויגדרסון וחסמים על מעגלים

שבוע שני

הרצאה 2 - 19.3.15

 • שיטות חדשות לחסמים תחתונים
 • rectangle size
 • rank lower bound
 • הקשר בין 3 השיטות
 • log rank conjecture
 • הצצה לפרוטוקולים דטרמיניסטיים

שבוע שלישי

הרצאה 3 - 26.3.15

 • ניתוח של פרוטוקולים עם אקראיות
 • חסמים במעבר מאקראיות פומבית לפרטית לבכלל לא
 • משפט ניומן (אם מוכנים להוסיף שגיאה קטנה, משלמים רק Logn בשביל לעבור מאקראיות פומבית לפרטית)
 • עיקרון המינימקס של יאו ו distributional complexity

שבוע רביעי

הרצאה 4 - 31.3.15

 • corruption ו - discrepency
 • streaming algorithm
סיכום הרצאות 1 עד 4 (באדיבות ישראלה שולומון)שבוע חמישי

חג פסח שמח!


שבוע שישי

הרצאה 5 - 16.4.15

 • אינפורמציה (במובן של תורת ה-, לא במובן של מידע)
 • הגדרת אנטרופיה, אינפורמציה
 • אינפורמציה פנימית וחיצונית בפרוטוקול
 • למה אקראיות לא משנה בניתוח (גם פרטית וגם פומבית)
סיכום הרצאה 5

שבוע שביעי

חג עצמאות שמח!


שבוע שמיני

הרצאה 6 - 30.4.15

 • ממשיכים עם אינפורמציה
 • תזכורות (כי השיעור הקודם היה מלפני קום המדינה)
 • בבעיית EQUALITY, האינפורמציה הפנימית היא (1)O. (בעזרת מטריצה הפיכה שהטורים שלה הם ה"האשים")
 • בבעיית DISJOINTNESS, האינפו' הפנימית היא N פעמים האינפו' הפנימית של בעיית הAND.
 • הוכחה בשני שלבים: קודם כל DIRECT SUM, אחר כך להציג התפלגות כך שבעיית DISJOINTNESS נפתרת עם DIRECT SUM
 • (את ההוכחה של החלק השני לא סיימנו)
סיכום הרצאה 6

שבוע תשיעי

הרצאה 7 - 7.5.15

 • סיום הוכחה מהשיעור הקודם
 • חסם תחתון לאינדקס בעזרת אינפורמציה
 • דחיסה: הצגת התוצאות הכי טובות כיום
 • טענה על בניית דחיסה ודגימה בעזרת זריקת חיצים
סיכום הרצאות 5 עד 7 (באדיבות ישראלה שולומון)אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM