ארזים

סלוגן חזק ומגניבקוהומולוגיות של חבורות ושדות מחלקה מקומיים

הועבר על ידי: פרופ' אשר בן-ארצי


קצת על הקורס


בקורס נגדיר קוהומולוגיות ונסתכל על תכונות שלהן והעתקות ביניהן, נתבונן על פירושים של חבורות קוהומולוגיה מסדר נמוך ונעמוד על תכונות חשובות של קוהומולוגיות על שדות מקומיים בכלל ושדות מחלקה מקומיים בפרט. כתוצאה מרכזית נגיע למשפט חשוב על הומומורפיזם בין החבורה הכפלית של שדה לבין חבורת גלואה ונתאר את הגרעין שלו באופן מדויק. יהיה אקשן.

סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM