ארזים

סלוגן חזק ומגניבקוהומולוגיות של חבורות ושדות מחלקה מקומיים


מרצה: פרופ' אשר בן-ארצי
אתר הקורס: אין

שיעורי בית


אין בקורס שיעורי בית. הציון יתבסס על עבודה מסכמת.

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 28.10.14

 • הכנה לגבי מודולים ופונקטורים
 • מכפלות טנזוריות
 • דוגמאות לפונקטורים
 • הומולוגיות, קוהומולוגיות וסדרות מדויקות
 • תכונות דיוק של פונקטורים
 • סדרות קצרות מתפצלות
 • הומוטופיה מכווצת
סיכום ההרצאה

הרצאה 2 - 30.10.14

 • עוד על תכונות דיוק של פוקנטורים
 • מודולים חופשיים ומודול חופשי דואלי
 • פתרונות (משמאל, מימין ומלא) של Z
 • בניית הקוהומולוגיה של טייט
סיכום ההרצאה

שבוע שני

הרצאה 3 - 4.11.14

 • פונקטוריאליות הקוהומולוגיה
 • אפיון של מודולים מושרים
 • תכונות מודול מושרה
 • תתי חבורות והערה על חבורת המנה
סיכום ההרצאה

הרצאה 4 - 6.11.14

 • הזזת מימד
 • השוואה עם הקוהומולוגיה הרגילה
 • סריקה של הוכחת היחידות בשיטה הראשונה
סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

הרצאה 5 - 11.11.14

 • תרשים של קוביה חילופית
 • דחיפות, מחיקות וקו-מחיקות
 • דלתא פונקטורים
 • שיטה שנייה להוכחת היחידות
 • הקומפלקס הסטנדרטי
סיכום ההרצאה

הרצאה 6 - 13.11.14

 • המשך על הקומפלקס הסטנדרטי
 • תיאור הדיפרנציאל במונחי שרשראות
 • השוואה עם הקוהומולוגיה הרגילה
סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

הרצאה 7 - 18.11.14

 • חבורות קוהומולוגיה מסדר נמוך
 • הקשר בין קוהומולוגיה מסדר מינוס 2 של Z לאבליזציה
 • מודול מפצל של ארטין
סיכום ההרצאה

הרצאה 8 - 20.11.14

 • העתקת נקימה
 • העתקת מעבר (Verlagerung)
 • הקשר בין המעבר להעתקת נקימה
סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

הרצאה 9 - 25.11.14

 • הגדרת צמצום וקו-צמצום
 • מרכיבים פרימריים וחבורות סילו
 • תרשימים חילופיים עבור הרכיבים מינוס 1 ומינוס 2
סיכום ההרצאה

הרצאה 10 - 27.11.14

 • עוד על צמצום וקו-צמצום
 • הקשר לקוהומולוגיה הרגילה
 • חישוב בעזרת שרשראות
 • אינפלציה
סיכום ההרצאה - חסר.

שבוע שישי

הרצאה 11 - 2.12.14

 • תזכורת - אינפלציה
 • דלתא של סדרות קצרות
 • טרנזיטיביות של אינפלציה
 • חילופיות אינפלציה עם צמצום וקו-צמצום
 • סדרות אינפלציה-צמצום
 • הצמדה ושמירת מבנה
 • מנת הרברנד וקוהומולוגיה של חבורות ציקליות
סיכום ההרצאה

הרצאה 12 - 4.12.14

 • תיאור קוהומולוגיה של חבורה ציקלית בשפת שרשראות
 • תיאור האיזומורפיזם ההפוך בעזרת העתקת נקימה
 • נוסחת טייט
סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

הרצאה 13 - 9.12.14

 • משפט טייט על טריוויאליות קוהומולוגית
 • מודול מחלקה והמודול המפצל של האיבר היסודי
 • מסקנה לגבי העתקת נקימה
 • מכפלות cup ותכונות שלהן
סיכום ההרצאה

הרצאה 14 - 11.12.14

 • עוד על מכפלות cup עבור הקומפלקס הסטנדרטי
 • תיאור על ידי G-בסיסים קנוניים
 • תיאור בעזרת שרשראות
 • השלמת הבנייה לכל p ו-q
סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

הרצאה 15- 16.12.14

 • שימוש בהזזת מימד למכפלות cup
 • חישובים של cup בעזרת משפט טייט
 • תיאור ההומומורפיזם ההפוך בעזרת קרקטרים
 • הערכות בשדות מקומיים
סיכום ההרצאה

הרצאה 16- 18.12.14

 • עוד על שדות מקומיים
 • חוג השלמים ושדה השאריות
 • שדות הערכה דיסקרטיים וההערכה המעריכית
 • הגדרת שדה p-אדי והמציין של שדה השאריות
 • תיאורים שקולים הערכה דיסקרטית
סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

הרצאה 17- 23.12.14

 • אידיאלים שבריים
 • תכונות טופולוגיות
 • פיתוח לטורי לורן בשדות מקומיים
 • קומפקטיות מקומית
 • הלמה של הנזל
 • הרחבות של שדות מקומיים והרחבת ההערכה
 • הרחבת חוג השלמים, האידיאליים השבריים ושדה השאריות
 • הגדרת e,f של הרחבת שדות מסדר סופי
 • שדה השאריות של הסגור האלגברי הוא סגור אלגברי של שדה השאריות
סיכום ההרצאה

הרצאה 18- 25.12.14

 • חוג השמלים תחת הרחבות
 • משפט על המכפלה של e ו-f
סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

הרצאה 19- 30.12.14

 • תת חבורה של חוג היחידות שהיא אציקלית
 • הרחבות ציקליות של שדות מקומיים
 • הרחבות מסועפות לחלוטין ולא מסועפות
 • תיאור הרחבות לא מסועפות בעזרת איברים ראשוניים
 • אפיון של הרחבות לא מסועפות
 • תת ההרחבה הלא מסועפת המקסימלית
סיכום ההרצאה

הרצאה 20- 1.1.15

 • הסגור הלא מסועף
 • פעולת חבורת גלואה על שדה השאריות
 • העתקת פרובניוס בהרחבה לא מסועפת
סיכום ההרצאה

שבוע אחד עשר

הרצאה 21- 6.1.15

 • קוהומולוגיה של הרחבות לא מסועפות
 • האיבר היסודי ופונקציית אינווריאנט של הרחבה לא מסועפת
 • העתקת אינפלציה
 • הקוהומולוגיה השנייה של הסגור הלא מסועף
 • חבורת בראואר של שדה כללי
 • יישום משפט הילבררט-נתר וסדרות אינפלציה-צמצום
 • חבורת בראואר של הרחבת גלואה כללית
 • חבורת בראואר של שדה מקומי
סיכום ההרצאה

הרצאה 22- 8.1.15

 • למת ההזזה
 • חבורת הקוהומולוגיה השנייה של הרחבות גלואה סופיות ומסקנות
סיכום ההרצאה

שבוע שנים עשר

הרצאה 23- 13.1.15

 • האיזומורפיזם הקנוני
 • תיאור כהעתקת נקימה
 • תיאור במקרה לא מסועף
 • סמל שארית הנורמה ותכונותיו
 • פעולות אינפלציה, צמצום, קו-צמצום בשדות מקומיים
סיכום ההרצאה - חסר

הרצאה 24- 15.1.15

 • המשך על קו-צמצום בשדות מקומיים
 • קו-צמצום וסמל שארית הנורמה
 • סמל הילברט
סיכום ההרצאה

שבוע שלושה עשר

הרצאה 25- 20.1.15

 • חבורות של נורמות
 • תכונות אינדקס ותכונות פתיחות
 • מעבר להרחבות חילופיות
 • יחסי הכלה
 • הרחבות לא מסועפות ומסועפות לחלוטין
סיכום ההרצאה

הרצאה 26- 22.1.15

 • העתקת ארטין ופעולתה על נורמות
 • צמצום על הסגור הלא מסועף
 • אפיון העתקת ארטין
 • הוכחת משפט ארטין
סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM