ארזים

סלוגן חזק ומגניבתורת הפונקציות המרוכבות 1

הועבר על ידי: פרופ' מיכאל סודין, פרופ' דוד סודרי, פרופ' בועז קלרטג, פרופ' יפים גלוסקין, פרופ' לב בוחובסקי

קצת על הקורס


בקורסי החדו"א הקודמים התעסקנו בעיקר בפונקציות ממשיות (גם אם ממימדים גבוהים). בקורס הזה נעסוק בפונקציות מרוכבות. מסתבר שלפונקציות מרוכבות יש תכונות יפות, שאין לפונקציות ממשיות.

דרישות קדם (-לא רשמיות!) - חדו"א 1 ו2 לפחות, ומי שעשה את 4 יראה שיש דמיון רב בין הנושאים.

סיכומים:ספר קורס:

Gamelin-Complex analysis הוא ספר מעולה ומכיל את כל החומר הסטנדרטי.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM