ארזים

סלוגן חזק ומגניבמרוכבות 1


מרצה: פרופ' מיכאל סודין
מתרגל: מר קירו אבנר

מספר קורס: 0366-2123

שיעורי בית


אין חובת הגשה, אבל אם מגישים זה מעלה את הציון בקורס
(ציון הקורס = ציון הבחינה + סכום הציונים בתרגילי בית - עד 10 נקודות בונוס )


סיכומי שיעורים ותרגילים


שבוע ראשון

הרצאה 1

 • מספרים מרוכבים
 • טופולוגיה - בעיקר חזרה על חדו"א 2
 • קשירות פוליגונית
סיכום ההרצאה

תרגול 1

 • מספרים מרוכבים
סיכום התרגול

הרצאה 2

 • ספירת ריימן
 • קשירות בC
סיכום ההרצאה

שבוע שני

הרצאה 3

 • משוואות קושי-ריימן
 • מבוא למבוא למסילות
סיכום ההרצאה

תרגול 2

 • טופולוגיה
 • המשך שדה המרוכבים
סיכום התרגול

הרצאה 4

 • המשך מסילות
 • הקדמה לעיוות
סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

הרצאה 5

 • העתקת מוביוס
 • יחס כפול
סיכום ההרצאה

תרגול 3

 • משוואות קושי-ריימן
 • פונקציות הרמוניות
סיכום התרגול

הרצאה 6

 • פעולת * כשיקוף סביב מעגל מוכלל
סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

הרצאה 7

 • אקספוננט
 • ענפים
סיכום ההרצאה

תרגול 4

 • העתקות מוביוס
סיכום התרגול

הרצאה 8

 • משפט הפונקציה ההופכית
 • טורי חזקות
סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

הרצאה 9

 • המשך טורי חזקות
 • אינטגרלים קווים
 • אורך של מסילה
סיכום ההרצאה

תרגול 5

 • פונקציות אלמנטריות
סיכום התרגול

הרצאה 10

 • אינטרלים בעזרת מרוכבות ומסילות
סיכום ההרצאה


שבוע שישי

הרצאה 11

 • משפט קושי
סיכום ההרצאה


תרגול 6

 • טורי חזקות
 • אינטגרלים
סיכום התרגול

הרצאה 12

 • נוסחת קושי
 • עקרון המקסימום
סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

הרצאה 13

 • משפט קושי
סיכום ההרצאה

תרגול 7

 • משפט קושי
 • נוסחת קושי
סיכום התרגול


הרצאה 14

 • טורי לורן
סיכום ההרצאה

שבוע שמונה

הרצאה 15

 • נקודות סינגולריות
 • שאריות
סיכום ההרצאה

תרגול 8

 • משפט יחידות
 • פיתוח לורן
סיכום התרגול

הרצאה 16

 • המשך שאריות
סיכום ההרצאה

שבוע תשע

הרצאה 17

 • חישובים של אינטגרלים

סיכום ההרצאה

תרגול 9

 • משפט השאריות

סיכום התרגול

הרצאה 18

 • עקרון הארגומנט
 • משפט רוצ'ה

סיכום ההרצאה

שבוע עשר
הרצאה 19

 • משפט ההעתקה הפתוחה
 • הלמה של שוורץ
 • משפט הורוביץ

סיכום ההרצאה

תרגול 10

 • משפט השאריות

סיכום התרגול

הרצאה 20

 • winding number
 • טופולוגיה אלגברית

סיכום ההרצאה

שבוע אחד-עשרה

הרצאה 21

 • המשך שיעור שעבר
 • הומוטופיה
סיכום ההרצאה

תרגול 11

 • משפט רושה
 • עקרון הארגומהט
סיכום התרגול

הרצאה 22

 • תחומים פקוטי קשר
סיכום ההרצאה

שבוע שתיים-עשרה

הרצאה 23

 • פונקציות הרמוניות
 • אינטגרל פויסון
סיכום ההרצאה

תרגול 12

 • אינטגרל פויסון
 • אינטגרל שוורץ
סיכום התרגול

הרצאה 24

 • המשך אינטגרל פויסון
 • עקרון הסימטריה
סיכום ההרצאה

שבוע שלוש-עשרה

הרצאה 25

 • המשך שיעור שעבר
סיכום ההרצאה

תרגול 13

 • עקרון הסימטריה
סיכום התרגולאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM