ארזים

סלוגן חזק ומגניב
סיבוכיות

מרצה: פרופ' אמנון תא שמע
מתרגל: ישי חביב
אתר הקורס: לחץ עליי!
2011 סמסטר ב'

קצת על הקורס


הקורס הוא המשך ישיר של מודלים חישוביים. החלק הראשון של הקורס הוא חזרה והעמקה של הנושאים הנלמדים במודלים: המחלקות P, NP, coNP, דוגמאות לבעיות NP-Complete, והקשרים בין המחלקות השונות. לאחר מכן מרחיבים את הדיון גם לסיבוכיות מקום, ולמחלקות רחבות יותר. מתעסקים גם בהשפעת היכולת להשתמש בביטים רנדומיים על המחלקות השונות, כמו גם מחלקות של יכולות קירוב.


תרגילים


 • ישנה חובת הגשה של 80% מהתרגילים והם שיפיעו על הציון רק במקרים גבוליים.

ציונים


 • יהיה בוחן במשקל 15% מהציון הסופי ב-22.3.11.

אז מה היה לנו?שבוע ראשון

שיעור 1 - 22/2/11


 • תזכורת - מכונת טיורינג
 • משפט על זמני ריצה
 • מכונת אורקל

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 1 - 22/2/11


 • השוואה בין מכונת טיורינג חד סרטית ומכונת טיורינג k סרטית

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע שני

שיעור 2 - 1/3/11


 • רדוקציות Karp
 • רדוקציות Cook
 • חיפוש לעומת הכרעה

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 2 - 1/3/11


 • קבוצה ב"ת מקסימלית כבעיה ב-NP

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע שלישי

שיעור 3 - 8/3/11


 • כיצד להפוך מכונת טיורינג למעגל
 • כיצד להפוך מעגל למכונת טיורינג
 • חישוב מוגבל זכרון

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 3 - 8/3/11


 • מחלקות זמן אקספוננציאלי

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע רביעי

שיעור 4 - 15/3/11


 • סיבוכיות מקום
 • stCON
 • NL ו- coNL

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 4 - 15/3/11


 • סיבוכיות מקום לוגריתמית

סיכום התרגול: קובץ PDF.

בהצלחה בבוחן!


שבוע חמישי

שיעור 5 - 22/3/11


 • ההיררכיה הפולינומיאלית

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 5 - 22/3/11


 • 2SAT

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע שישי

שיעור 6 - 29/3/11


 • TQBF
 • מכונת טיורינג הסתברותית
 • אמפליפיקציה לשגיאה של מכונות עם שגיאה דו צדדית

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 6 - 29/3/11


 • ההיררכיה הפולינומיאלית

סיכום התרגול: קובץ PDF.
הוכחה שאם סיגמא-2 = פיי-2 אז ההררכיה הפול' קורסת:קובץ PDF.


שבוע שביעי

שיעור 7 - 5/4/11


 • זיווג מושלם
 • המחלקה Psize

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 7 - 5/4/11


 • מחלקות סיבוכיות הסתברותיות

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע שמיני

שיעור 8 - 12/4/11


 • משפט סיפסר
 • GNI
 • שיחה אינטרקטיבית

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 8 - 12/4/11


 • חישוב הסתברותי - וידוא כפל מטריצות

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע עשירי

שיעור 9 - 3/5/11


 • IP חלקית ל PSpace
 • MIP, PCP

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 9 - 3/5/11


 • אלגוריתמי קירוב
 • הוכחות אינטרקטיביות

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע אחד עשר

שיעור 10 - 17/5/11


 • אלגוריתמי קירוב

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 10 - 17/5/11


 • בעיית הסוכן הנוסע

סיכום התרגול: קובץ PDF.


שבוע שניים עשר

שיעור 11 - 24/5/11


 • Gap ו- PCP
סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול - 24/5/11


לא התקיים


שבוע שלושה עשר

שיעור 12 - 31/5/11


 • אלגוריתם אל-גמל
 • אלגוריתם חלוקת מכונית
 • פרוטוקול 3 צביעה עם 0 מידע
 • סיכום הקורס

סיכום השיעור: קובץ PDF.

תרגול 11 - 31/5/11


 • בעיות הבטחה

סיכום התרגול: קובץ PDF.

תרגול חזרה


סיכום התרגול: קובץ PDF.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM