ארזים

סלוגן חזק ומגניבסיבוכיות - סתיו 2013

מרצה: פרופ' שמואל ספרא
מתרגל: גיל תמיר
אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/cc/14a

קצת על הקורס


הקורס הוא המשך ישיר של מודלים חישוביים. החלק הראשון של הקורס הוא חזרה והעמקה של הנושאים הנלמדים במודלים: המחלקות P, NP, coNP, דוגמאות לבעיות NP-Complete, והקשרים בין המחלקות השונות. לאחר מכן מרחיבים את הדיון גם לסיבוכיות מקום, ולמחלקות רחבות יותר. בנוסף נלמד הנושא של קודים לתיקון שגיאות.

את המצגות מהשיעורים והתרגולים ניתן למצוא באתר הקורס.

תרגילים


  • יש חובת הגשה של כל התרגילים מלבד אחד מבין אלו שאחרי בוחן האמצע.
  • בנוסף, בקורס יש בוחן אמצע.

סיכומי שיעורים ותרגוליםאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM