ארזים

סלוגן חזק ומגניבמרצה: פרופ' אמיר בנבנשתי שפילקה
מתרגל: מר בן לי וולק, מר דור מינצר

אתר הקורס: במודל

קצת על הקורס


הקורס הוא המשך ישיר של מודלים חישוביים. החלק הראשון של הקורס הוא חזרה והעמקה של הנושאים הנלמדים במודלים: המחלקות P, NP, coNP, דוגמאות לבעיות NP-Complete, והקשרים בין המחלקות השונות. לאחר מכן מרחיבים את הדיון גם לסיבוכיות מקום, ולמחלקות רחבות יותר. בנוסף נלמד הנושא של קודים לתיקון שגיאות.

תרגילים


 • תרגילים: יש חובת הגשה. 15% ציון התרגילים לפי n-1 התרגילים הטובים ביותר מתוך n. צריך לעבור את המבחן.
 • בנוסף, בקורס יש בוחן אמצע שהוא מגן.

סיכומי שיעורים ותרגולים


שבוע ראשון

הרצאה 1 -1.3.16

 • מנהלות
 • מכונות טיורינג
 • מעגלים כמודל לא אוניפורמי. כל פונקציה סופית ניתן לחשב במעגל.
 • חסם תחתון משיקולי ספירה למעגלים.

סיכום הרצאה 1

שבוע שני

הרצאה 2 -8.3.16

 • משפט היררכיית זמן
 • הגדרת אורקל
 • סיבוכיות מקום

סיכום הרצאה 2

תרגול 2 -8.3.16

 • מ"ט עם אורקל
 • סיבוכיות מקום

סיכום תרגול 2אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM