ארזים

סלוגן חזק ומגניבמודלים חישוביים


קצת על הקורס


בקורס לומדים על מודלים של מחשב, ברמות הפשטה שונות - אוטומטים, מכונות טיורינג ועוד.
עוסקים בשאלה האם בעיות הן קלות או קשות, כריעות או אי-כריעות, ועוד.
חומרי לימוד:


סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM