ארזים

סלוגן חזק ומגניבמודלים חישוביים


מרצה: ד"ר מירי פרייזלר
מתרגל: יהונתן ברנט

דרישות הקורס


  • יהיו 6 תרגילי בית במהלך הסמסטר. נדרשת הגשה של לפחות 5 תרגילים מתוכם.

  • יהיה בוחן אמצע על שיעורים 1-5. הבוחן יהיה עם חומר סגור, ויהיו בו 10 שאלות אמריקאיות. אורך הבוחן: 100 דקות.

  • יהיה מבחן בסוף הקורס. מותרים שני דפי עזר (כל אחד משני הצדדים).

  • מבנה הציון: 10% יקבע לפי 5 תרגילי הבית הטובים ביותר, ו-90% ייקבע לפי מבחן הסיום. 10% מציון בוחן האמצע יהווה תוספת לציון הסופי.

אתר הקורס


זה האתר: http://www.cs.tau.ac.il/~bchor/CM09/compute.html


דף נוסחאות (לא בהכרח מעודכן לסמסטר זה)אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM