ארזים

סלוגן חזק ומגניבמודלים חישוביים


מרצה: פרופ' ישי מנצור
מתרגל : מריאנו שיין
אתר הקורס : לינק!

מידע שימושי


יהיו שישה תרגילים - חובה להגיש (10% מהציון הסופי).
ב- 4.5 יהיה בוחן אמצע (15% מהציון הסופי)


אז מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 7.3.12

 • פרטים טכניים.
 • מבוא: סקירה של הנושאים בקורס, דוגמאות לבעיות מכל נושא (בעיית העצירה, וכו'), קצת סיבוכיות, גרפים, שיטות הוכחה.
 • אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA):
  • הגדרה לא פורמלית (עיגולים וחצים).
  • שפות ואלפבית.
  • הגדרה פורמלית של DFA.
  • איך מוכיחים מה השפה שהאוטומט מקבל.
  • שפות רגולריות.
  • פעולות על שפות רגולריות: הוכחות של סגירות תחת איחוד ושרשור.

קישורים למצגות:
מצגת מבוא
מצגת 1

תרגול 1 - 9.3.12

 • פורים שמח!!

שבוע שני

הרצאה 2 - 14.3.12

קישור למצגת:
מצגת 2

שבוע שלישי

הרצאה 3 - 21.3.12

 • למת הניפוח (pumping lemma) - דרך להוכיח ששפה היא לא רגולרית.
 • הגדרת יחס שקילות מעל שפות, ויחס דומה מעל אוטומטים, הקשר בין מחלקות השקילות של שני היחסים.
  • משפט Myhill-Nerode, ששפה היא רגולרית אם"ם יחס השקילות מחלק אותה למספר סופי של מחלקות שקילות. הוכחת המשפט, ויישומים.
 • מציאת אוטומט מינימלי.
 • עוד פעולות ששומרות על סגירות: חיתוך וחלוקה של שפות.
 • ההומומורפיזם שמחליף בין אותיות בודדות ומילים.

קישור למצגת:
מצגת 3

תרגול 3 - 22.3.12

 • הוכחת סגירות פעולות על שפות רגולריות
  • הוכחת סגירות על Reverse (רעיון ההוכחה הוא להוסיף מצב מקבל, ולהפוך את כל החצים)
  • הוכחת סגירות על Dropchar(L) (משכפלים את האוטומט, ומוסיפים חצי אפסילון מכל מצב למצב הבא באוטומט השני)
  • הפעולה: כל המחרוזות x כך שקיימת מחרוזת y באורך זהה כך ש xy שייך ל L. בהוכחה יוצרים שלשות של מצבים, ומנחשים באיזה מצב המילה x מסתיימת.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM