ארזים

סלוגן חזק ומגניבמודלים חישוביים

2013 סמסטר ב' (אביב)


מרצים: פרופ' ישי מנצור, דר' יפתח הייטנר

מתרגל: אורן זלצמן
אתר הקורס: אתר הקורס

שיעורי בית


ינתנו אחת לשבועיים, להגשה בתיבת העץ מספר 1 בשרייבר (ליד חדר 5).
מהווים 10% מהציון הסופי.


סיכומים:


שבוע ראשון

הרצאה 1

לא התקיימה

תרגול 1

לא התקיים

שבוע שני

הרצאה 2

 • מבוא וענייני אדמיניסטרציה
 • אוטומטיים (סופיים) דטרמיניסטים (DFA)
 • פעולות על שפות
 • סגירות באיחוד של שפות רגולריות
 • סיכום

תרגול 2


שבוע שלישי

הרצאה 3

 • אוטומטים (סופיים) לא דטרמיניסטיים (NFA)
 • שקילות בין DFA ל NFA
 • ביטויים רגולריים, ו GNFA
 • שקילות בין DFA לביטויים רגולריים
 • סיכום

תרגול 3

 • NFA
 • ביטויים רגולריים
 • מעבר מ NFA ל DFA
 • סיכום

שבוע רביעי

הרצאה 4

 • למת הניפוח עבור שפות רגולריות
 • משפט Myhill-Nerode
 • פעולת ה"חילוק" של שפות, סגירות של רגולריות לשפת החילוק
 • סיכום

תרגול 4

 • הוכחת אי רגולריות:
              -למת הניפוח
              -משפט Myhill-Nerode
              -שימוש במשפטי סגירות של רגולריות

שבוע חמישי

הרצאה 5

 • שפות חסרות הקשר / דקדוקים חסרי הקשר (CFG)
 • Chunsky Normal Form
 • למת הניפוח לשפות חסרות הקשר
 • סיכום

תרגול 5

 • דקדוקים חסרי הקשר
 • למת הניפוח לשפות חסרות הקשר
 • סיכום

שבוע שישי

הרצאה 6

לא התקיימה - פסח

תרגול 6

לא התקיים - פסח

שבוע שביעי

הרצאה 7

 • אוטומט מחסנית - PDA
 • שקילות בין PDA ל CFG
 • תכונות סגירות של שפות ח"ה
 • הומומורפיזם והומומורפיזם הפוך
 • ריקות, מלאות ושקילות של CFG
 • סיכום

תרגול 7

 • PDA ו CFG
*למת הניפוח לחסרות הקשר

שבוע שמיני

הרצאה 8

 • מכונת טיורינג (TM)
 • מכונת טיורינג עם כמה סרטים - שקילות ל TM רגילה
 • מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית - שקילות ל TM רגילה
 • Turing Completeness
 • סיכום

תרגול 8


שבוע תשיעי

הרצאה 9

 • המחלקה RE, והמחלקה R
 • שקילות מודלים חישוביים - Curch-Turing-Thesis
 • דוגמה למודל חישובי "לא סביר"
 • אנומרטור - Enumerator
 • המחלקה co-RE
 • קידוד מכונת טיורינג למחרוזת בינארית, המכונה האוניברסלית
 • בעיית הקבלה, R!=RE
 • בעיית העצירה, ורדוקציות
 • שפה שאינה ב RE ואינה ב co-RE
 • הוכחה מטעמי ספירה ש"רוב השפות" אינן ב (RE איחוד co-RE)
 • סיכום

תרגול 9


שבוע עשירי

הרצאה 10

 • פונקציה חשיבה (פונקציה שלמה)
 • EmptyTM, REG-TM, EQ-TM
 • פונקציית ה- Busy Beaver
 • רדוקציית מיפוי
 • סיכום

תרגול 10


שבוע אחת עשרה

הרצאה 11

 • משפט RICE
 • RE-Completeness
 • היסטוריית חישוב, קונפיגורציות חישוב
 • AllCFG
 • Linear Bounded Automata - LBA
 • Unrestricted Grammars - שקילות למכונת טיורינג
 • סיכום

תרגול 11

 • משפט Rice
 • LBA
 • עוד רדוקציות מיפוי
 • סיכום

שבוע שתיים עשרה

הרצאה 12

 • סיבוכיות - Complexity
 • DTime
 • כל שפה שניתן להכריע בזמן (o(nlogn מקיימת את למת הניפוח של רגולריות
 • שימוש בשני סרטים
 • NTime
 • המחלקה P והמחלקה NP
 • שפה היא ב NP אם"ם יש לה מוודא פולינומיאלי
 • סיכום

תרגול 12


שבוע שלוש עשרה

הרצאה 13

 • דוגמאות לבעיות ב NP
 • אלגוריתם פסודו פולינומיאלי (פולינומיאלי במספר ולא בייצוג הבינארי שלו)
 • co-NP
 • NP-Completeness
 • רדוקציית מיפוי פולינומיאלית
 • הוכחה ש NPC לא ריקה
 • SAT, 2-SAT, 3-SAT
 • שפות ב NPC:
               Clique
               Independant Set

תרגול 13

 • טענות על P=NP או P!=NP
 • Partition ו- XS הן NPC
 • סיכום

שבוע ארבע עשרה

הרצאה 14

 • הוכחה ש SAT היא NPC (הוכחת Cook-Levin)
 • הוכחה ש HamPath היא NPC
 • הוכחה ש Subset-Sum היא NPC
 • הוכחה ש Integer-Programming היא NPC
 • הוכחה ש HamPath היא NPC
 • הוכחה ש 2-SAT היא ב P
 • סיכום

תרגול 14

 • DSAT, TSAT,TDSAT
 • הוכחה ש Vertex-Cover היא NPC
 • סיכום

שבוע חמש עשרה

הרצאה 15

 • פונקציות שהן time-constructable
 • הוכחה שלכל (t(n) > nlog(n יש שפה שניתנת להכרעה ב ((O(t(n ולא ניתנת להכרעה ב
(( ((O((t(n)/ log(t(n
 • NP-Hardness ורדוקציית Karp
 • התמודדות עם בעיות NPC :
               קירובים - 2-קירוב ל VC , קירוב ל Set-Cover ו 2-קירוב ל max-cut
               אקראיות - קירוב רנדומי ל 3-SAT
               אלגוריתמים עבור קלטים חסומים או קלטים שאנחנו מניחים עליהם הנחות
               היוריסטיקה - Hueristics

תרגול 15

 • Hampath ו Hamcycle בגרף לא מכוון
 • הוכחה ש Color-3 היא NPC
 • סיכוםאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM