ארזים

סלוגן חזק ומגניבמשחקים שיתופיים

הועבר על ידי: פרופ' אהוד לרר


הקורס עוסק בתורת המשחקים השיתופיים, בהם יש קבוצת שחקנים המתחלקת לקואליציות כאשר מטרת כול קואליציה היא למקסם את הרווח שלה. מרבית הקורס יעסוק בדרכי חלוקה של הרווח הכולל שיכולים לצבור כול השחקנים יחדיו באופן "ההוגן" והיציב ביותר.
הקורס ידון בעיקר בנושאים: הליבה, הגרעינון, ערך שאפלי, שידוכים יציבים ומשחקי מיקוח.

הקורס אמנם נחשב כקורס בפקולטה למתמטיקה אך כיאה לתורת המשחקים יש לו קשר עמוק עם נושאים בכלכלה וחיי היומיום.סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM