ארזים

סלוגן חזק ומגניבסדנה בהצבעות קריפטוגרפיות


מרצה: פרופ' אמנון תא-שמע

הסדנה עוסקת בבניית מערכת הצבעות קריפטוגרפית, כלומר מערכת הצבעות שמאפשרת לבדוק את האמינות שלה, וגם שומרת על חשאיות ההצבעה.
הדבר נעשה באמצעות שימוש בכמה טכניקות כגון הצפנת אל גמאל והוכחות אפס ידע.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM