ארזים

סלוגן חזק ומגניבמבוא לתורת הקודים - חורף 15


מרצה: פרופ' אמיר שפילקה בנבנישתי

אתר הקורס: במודל. עד שכולם יצליחו להירשם, יהיו תרגילי בית גם באתר המרצה

שיעורי בית


חובה להגיש את כולם ׁ(חוץ מהראשון שהוא בשבילנו). 20% מהציון ש.ב., 80% מבחן.


אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 21.10.15

 • מנהלות
 • מוטיבציה לעיסוק בקודים לתיקון שגיאה
 • משפט שאנון לגבי המקרה חסר הרעש, כלומר דחיסה
 • הוכחה בעזרת עצי האופמן
 • משפט שאנון לגבי המקרה המורעש - BSCp
 • הוכחה בשיטה הסתברותית

סיכום הרצאה 1 (באדיבות ישראלה שולומון)
סיכום נוסף להרצאה 1 (באדיבות עופר הורוביץ)

שבוע שני

הרצאה 2 - 28.10.15

 • המינג
 • הקודים עם d=1,d=2
 • קודים לינאריים, מטריצות יוצרות וParity Check Matrix
 • בנייה של הקוד עם d=3 בעזרת הקשר בין d ל PCM
 • חסם הכדורים של המינג
 • חסם הסינגלטון
 • הוכחה שאי אפשר להשיג את חסם הסינגלטון מעל השדה בן 2 האיברים
 • תזכורת: שדות, מציין של שדה, ...

סיכום הרצאה 2 (באדיבות ישראלה שולומון)

שבוע שלישי

הרצאה 3 - 4.11.15

 • קודי ריד סולומון
 • דוגמת שימוש לריד סולומון
 • קודי ריד מולר מעל שדה כללי - אם l<q ואם l>q.
 • קודי ריד מולר עבור השדה בן 2 האיברים
 • קודי הדמרד
 • משפט (חסם) גילברט ורשנוב
 • הוכחה של גילברט
 • הוכחה של ורשמוב
 • דיאגרמה (אנחנו בקורס שימושי, אחרי הכל)

סיכום הרצאה 3 (באדיבות ישראלה שולומון)
סיכום להרצאות 1 עד 3 (באדיבות עופר הורוביץ)

שבוע רביעי

הרצאה 4 - 11.11.15

 • הבנייה של ווזנקראפט
 • פעולות על קודים:
 • הוספת ביט זוגיות
 • ניקוב, כל קוד מתקבל מניקוב קוד הדמרד
 • מכפלת קודים (direct product)
 • הרכבת קודים (concatenation) , דוגמאות להרכבות שימושיות

סיכום הרצאה 4 (באדיבות ישראלה שולומון)
סיכום הרצאה 4

שבוע חמישי

הרצאה 4.5 - 25.11.15
הייתה טעות באינדקסציה של השיעורים.
הוספתי את השיעור החסר כאן, בתור שיעור 4.5. סליחה על אי הנוחות.

 • תיקון טעויות ומחיקות בקודי ריד-סולומון
 • הכללה של האלגוריתם עבור קודים שאינם בהכרח ריד סולומון
סיכום הרצאה 4.5
עוד סיכום להרצאה 4.5

שבוע שישי

הרצאה 5 - 2.12.15

 • קוד ריד-סלומון המורכב
 • פענוח הקוד
 • פענוח שמחזיר רשימה

סיכום הרצאה 5

שבוע שביעי
הרצאה 6 - 9.12.15

 • אלגוריתמים הקשורים לפענוח שמחזיר רשימה
 • חסמים נוספים על קודים:
 • חסם פלוטקין ומסקנות
 • חסם ג'ונסון

סיכום הרצאה 6

שבוע שמיני
הרצאה 7 - 16.12.15

 • רדוקציה מקושי ב-worst case לקושי ממוצע (worst case to average case reduction)
 • תיקון מקומי של קוד אדמר
 • תיקון מקומי של קוד ריד-מולר מאחוז טעויות קטן
 • תיקון מקומי של קוד ריד-מוךר מאחוז קבוע של טעויות
 • תיאור אלגוריתם לפענוח רשימה מקומי (local list-decoding) לקודי ריד-מולר

סיכום הרצאה 7

שבוע תשיעי
הרצאה 8 - 23.12.15

 • אלגוריתם לפענוח רשימה מקומי (local list-decoding) לקודי ריד-מולר
 • חזרה על הוכחת חסם גונסון והוכחת חסם Elias-Bassalygo

סיכום הרצאה 8

שבוע עשירי
הרצאה 9 - 30.12.15
 • גרפים דו-צדדיים מרחיבים
 • קשר בין מטריצת בדיקת זוגיות דלילה לגרפים דו״צ עם דרגות חסומות
 • אלגוריתם שרץ בזמן ליניארי לתיקון אחוז קבוע של טעויות בקוד שגרף בדיקת הזוגיות שלו הוא מרחיב ומדרגה חסומה
 • כיצד לתקן יותר טעויות ע״י אלגוריתם belief propagation

סיכום הרצאה 9

שבוע אחד-עשרה
הרצאה 10 - 30.12.15
 • קודים עם זמן לינארי של קידוד ופענוח

סיכום הרצאה 10

שבוע שתיים-עשרה
הרצאה 11 - 30.12.15
 • סיבוכיות של קוד לינארי
 • פרוטוקול קריפטוגרפי שמשתמש בקושי של פענוח קוד לינארי
 • חלוקת סוד

סיכום הרצאה 11אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM