ארזים

סלוגן חזק ומגניבגיאומטריה של מספרים

מרצה: פרופ' ברק וייס
אתר הקורס: כאן.

תרגילים


 • לעיתים ניתנים "תרגילים" לא פורמליים במהלך השיעורים, אבל הציון מורכב במלואו מדף תרגילים שמתעדכן באתר מדי פעם לאורך הסמסטר ובסיומו. את הפתרונות מגישים כעבודה בסוף הסמסטר.

אז מה היה לנו?

שבוע ראשון

שיעור 1 - 27/10/14

 • סריגים ב-R^n
 • תחומים יסודיים ויחידות הנפח
 • קו-נפח של סריג
 • הלמה של בליכפלד
 • משפט מינקובסקי הראשון
 • שימוש: קירוב דיריכלה

סיכום ההרצאה (בעברית)

שבוע שני

שיעור 2 - 3/11/14

 • המשך: משפט מינקובסקי הראשון
 • שיפור הקבוע בקירוב דיריכלה
 • איפיון שקול של סריגים
 • שימוש נוסף: משוואות דיופנטיות
 • משפטים על סכום של שניים וארבעה ריבועים

סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

שיעור 3 - 10/11/14

 • משפט מינקובסקי לפונקציות ליניאריות
 • בעיית אריזת ספירות והשערת קפלר
 • פתרון הבעייה לאריזה של עיגולים בדו-מימד
 • נושאים כלליים בסריגים
 • מבוא לשדות מספרים

סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

שיעור 4 - 17/11/14

 • השלכות של משפט מינקובסקי לתורת המספרים האלגברית
 • חסם מינקובסקי על הדיסקרימיננטה
 • עוד על שדות מספרים
 • חוג השלמים של שדה מספרים ממשי לחלוטין
 • הדיסקרימיננטה וחסם מינקובסקי
 • משפט היחידות של דיריכלה
 • תבניות ריבועיות וסיגנטורות
 • שקילות בין סריגים לתבניות ריבועיות

סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

שיעור 5 - 24/11/14

 • מינימה עוקבים של מינקובסקי
 • משפט מינקובסקי השני
 • שיפור החסם על הדטרמיננטה הקריטית עבור הנורמה האוקלידית
 • השערת דבנפורט
 • אלגוריתמים לרדוקציה בין סריגים

סיכום ההרצאה

שבוע שישי

שיעור 6 - 1/12/14

 • מרחב הסריגים ה-n מימדיים (יונימודולריים או כלליים)
 • מספר הגדרות שקולות לטופולוגיה על L_n
 • טופולוגיית שבוטי (גרומוב-האוסדורף על תתי קבוצות של R^n)
 • קריטריון הקומפקטיות של מאהלר
 • קיום של סריג מדטרמיננטה קריטית שלא חותך את K
 • תבניות ריבועיות (חיוביות לחלוטין) קיצוניות, יוטקטיות ומושלמות
 • הצגת משפט וורונוי

סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

שיעור 7 - 8/12/14

 • הוכחת משפט וורונוי
 • קיום של מספר סופי של תבניות מושלמות בכל מימד
 • אריזת ספירות ב-R^n למימדים נמוכים
 • השלכות של התורה האלגברית של תבניות מושלמות ויוטקטיות

סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

שיעור 8 - 15/12/14

 • הדטרמיננטה הקריטית בנורמת אינסוף
 • ניסוח שקול: ריצוף על ידי קוביות
 • השערת מינקובסקי על הסריגים הקריטיים
 • השערות חזקות יותר של קלר ופורטנברג והפרכות שלהן
 • ההוכחה של היוס (חלקית) להשערת קפלר

סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

שיעור 9 - 22/12/14

 • מידות האר באופן כללי
 • הוכחת היחידות
 • קיום עבור SL_n ויונימודולריות
 • מידות על מרחבי מנה ובפרט על מרחב הסריגים היונימודולוריים
 • אינטגרציה על מרחב הסריגים המודולריים

סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

שיעור 10 - 29/12/14

 • נקודת מבט נוספת
 • משפט ההצגה של ריס
 • הכללות ונקודות טכניות
 • בעיית אריזת ספירות וחסם "הסתברותי"

סיכום ההרצאה

שבוע אחד עשר

שיעור 11 - 5/1/15

 • בעיות כיסוי וכיסויים מחזוריים
 • צפיפות כיסוי עליונה ותחתונה
 • השערה על מזעור הצפיפות במימד 5 ומעלה
 • חסמים עליונים וסקיצה של הוכחה

סיכום ההרצאה

שבוע שנים עשר

שיעור 12 - 12/1/15

 • השערת מינקובסקי על מכפלה של קואורדינטות
 • מסקנה בשדות מספרים
 • היסטוריה של הבעיה ומה ידוע כיום
 • פירוש מנקודת מבט של דינמיקה
 • הוכחה של המקרה הדו מימדי

סיכום ההרצאה

שבוע שלושה עשר

שיעור 13 - 19/1/15

 • עוד על השערת מינקובסקי וניסוח שקול
 • סריגים מעוגלים היטב
 • משפט של לבג על מימד וסקיצה של ההוכחה
 • הסבר על אסטרטגיית ההוכחה במימדים נמוכים

סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM