ארזים

סלוגן חזק ומגניבתורת הגרפים


הועבר על ידי: פרופ' נוגה אלון, פרופ' מיכאל קריבלביץ'


סילבוס


גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מעגלי אוילר , מסלולי המילטון, זיווגים, צביעת קשתות, קבוצות בלתי תלויות, משפטי טורן ורמסי, צביעת צמתים, גרפים מישוריים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות.


אמנם זהו קורס במתמטיקה, אך הוא מוכר גם כקורס בחירה במדעי המחשב.


לרשותכם, סיכום כל החומר!
וסיכום מקוצר של כל החומר


והנה כמה תרגילים שניתנו לפני כמה שנים:


תרגיל 1
תרגיל 2
תרגיל 3אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM