ארזים

סלוגן חזק ומגניבחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א


מרצים: פרופ שירי ארטשטיין, פרופ' ירון אוסטרובר

קצת על הקורס


הקורס הוא הבסיס לכל קורסי החדו"א, ולומדים בו מושגים בסיסיים - מאקסיומות השדה, דרך גבולות של סדרות, פונקציות וטורים. בקורס עוסקים בפונקציות ממשיות, חד-מימדיות.
סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM