ארזים

סלוגן חזק ומגניבחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א

מספר קורס: 0366-1102

קצת על הקורס


המשך ישיר של חדו"א 1, מתחילים על הגדרת אינטגרל רימן, אינטגרלים לא אמיתיים ופונקציות קדומות, ממשיכים עם סדרות וטורי פונקציות,
מרחיבים את החומר לפונקציות שמחזירות ערכים מרוכבים, טורי פורייה וסוגי התכנסות ומסיימים עם חדו"א במספר משתנים.

דרישות קדם: חדו"א 1 ולינארית 1.

בדרך מכלל מועבר על ידי פרופ' שירי ארטשטיין, פרופ' ירון אוסטרובר ופרופ' בועז קלרטג בשילוב כזה או אחר.

סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM