ארזים

סלוגן חזק ומגניבחדו"א 2א, סמסטר אביב 2016


מרצה: פרופ' ירון אוסטרובר, פרופ' שירי ארטשטיין
מתרגל: מר איתי לונדנר

אתר הקורס: חדו"א 2אשיעורי בית


חובת הגשה - אין. התרגילים לא משפיעים על ציון הבחינה.
בכל זאת, זה חדווא. כדאי לעשות שיעורי בית.

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1

 • בעיית השטח, בעיית הפונקציה הקדומה והשקילות ביניהן
 • חלוקות, נקודות מתאימות
 • סכום רימן
 • אינטגרביליות רימן
סיכום ההרצאה

הרצאה 2

 • חסימות פונקציות אינטגרביליות
 • סכומי דרבו עליון ותחתון
 • קריטריון דרבו לאינטגרביליות רימן
סיכום ההרצאה

הרצאה 3

 • קריטריון דרבו המחוזק
 • אינטגרביליות פונקציות רציפות, מונוטוניות
 • אינטגרביליות באיחוד זר של קטעים, בתת קטע ובשאיפה לקטע
 • שינוי של מספר סופי של נקודות
סיכום ההרצאה

תרגול 1

 • אינטגרלים ופונקציות קדומות
 • אינטגרציה בחלקים
 • החלפת משתנים
סיכום התרגול

שבוע שני

הרצאה 4

 • סגירות האינטגרביליות לחיבור וכפל
 • ערך האינטגרל
 • לינאריות האינטגרל באינטגרנד ובתחום האינטגרציה
 • האינטגרל כשטח - חיוביות ומונוטוניות
 • משפט ערך הביניים לאינטגרל, הלמה של בונה
 • המשפט היסודי של החדו"א, משפט ניוטון-לייבניץ
סיכום ההרצאה

הרצאה 5

 • משפט ניוטון לייבניץ
 • אינטגרציה בחלקים
 • הלמה של בונה
 • טור טיילור עם שארית אינטגרלית
 • החלפת משתנה באינטגרל
 • שימושים לאינטגרציה בחלקים - דעיכת מקדמי פורייה, נוסחת וואליס
סיכום ההרצאה

תרגול 2

 • פונקציות רציונאליות
 • חילוק פולינומים ושברים חלקיים
 • הצבות למעבר מפונקציות כלליות לפונקציות רציונאליות
סיכום התרגול

שבוע שלישי

תרגול 3

 • אינטגרל מסויים
 • משפטים ושיטות לאינטגרציה
סיכום התרגולאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM