ארזים

סלוגן חזק ומגניבחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

קצת על הקורס


הקורס נוצר מפיצול של חדו"א 3 במתכונת הישנה לשני קורסים: חדו"א 3 וחדו"א 4.

הקורס עוסקים בפונקציות במספר משתנים בהרחבה מעבר לנלמד בחדו"א 3

  • אינטגרציה: אינטגרל לא אמיתי
  • אינטגרציה לאורך מסילה
  • שטף של שדה ומשפט הדיברגנט

סיכומים
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM