ארזים

סלוגן חזק ומגניבמבוא להסתברות

הועבר על ידי: פרופ' יצחק מלכסון, פרופ' אילון סולן, פרופ' רון פלד

קצת על הקורס


קורס מבוא העוסק במושגי מבוא בתורת ההסתברות, משתנים מקריים, חישובי תוחלת ושונות ושרשראות מרקוב בדידות בזמן בדיד.
בקורס נתעסק רק בהסתברות בדידה, כהכנה לעיסוק בהסתברות על מרחבים רציפים בהסתברות למדעים או בהסתברות למתמטיקאים.

דרישות קדם: החל מאביב 2014 הוא דורש את לינארית 1, חדו"א 1 ומתמטיקה בדידה כדרישות קדם ולינארית 2 וחדו"א 2 במקביל.

שאלות, פתרונות ומבחנים מכל השנים ניתן למצוא באתר של שלומי רובינשטיין.סיכומים:אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM