ארזים

סלוגן חזק ומגניבמבוא להסתברות


מרצה: פרופ' יצחק מלכסון
מתרגל:מר רועי טפר
אתר הקורס: מבוא להסתברות

שיעורי בית


חובת הגשה - קיימת חובת הגשה בקורס, לפחות 9 תרגילים.
התרגילים לא נכנסים לציון.
ההגשה עד יום רביעי, או בתרגול ב-14:00 או ישירות לתא 123
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM