ארזים

סלוגן חזק ומגניבמבוא להסתברות

אז, מה היה לנו?

שבוע 1
הרצאה 1 -
 • הגדרת מרחב הסתברות
 • הגדרת מאורע
הרצאה 2
 • תבונות של מאורעות
 • מרחבי הסתברות אחידים
תרגול 1
 • מאורעות
 • מרחב הסתברות

שבוע 2
הרצאה 3
 • המשך מרחבי הסתברות אחידים
 • משפט רמסיי
הרצאה 4
 • נוסחת ההכלה והפרדה
 • הסתברות מותנה
תרגול 2
 • חסם האיחוד
 • הבינום של ניוטון

שבוע 3
הרצאה 5
 • הסתברות מותנה
 • נוסחת ההסתברות השלמה
הרצאה 6
 • דוגמאות (מונטי הול, סימפסון)
 • אי-תלות מאורעות
תרגול 3
 • נוסחת ההכלה והפרדה
 • הילוך מקרי

שבוע 4
הרצאה 7
 • המשך אי-תלות מאורעות
 • מרחבי מכפלה
הרצאה 8
 • המשך מרחבי מכפלה
 • איתלות מותנה
תרגול 4
 • חוק בייז
 • אי תלות

שבוע 5
הרצאה 9
 • משתנים מקריים
 • התפלגות והתפלגות מותנה
הרצאה 10
 • פונקציה תומכת
 • דוגמה הילוך מקרי
תרגול 5
 • אי תלות מותנה
 • גרפים מקריים

שבוע 6
הרצאה 11
 • אי-תלות במשתנים מקריים
 • התפלגויות נפוצות
הרצאה 12
 • המשך התפלגויות נפוצות
 • צימודים
תרגול 6
 • משתנים מקריים

שבוע 7
הרצאה 13
 • משפט גבול פואסוני
הרצאה 14
 • תוחלת
 • חציון ושכיח
תרגול 7
 • התפלגות שותפת ומותנה
 • עקרון השיקוף

שבוע 8
הרצאה 15
 • המשך תוחלת
 • תוחלת של מכפלה
הרצאה 16
 • שונות
 • שונות משותפת
תרגול 8
 • אי תלות וצימוד של מ"מ
 • מ"מ פואסוני

שבוע 9
הרצאה 17
 • תאום
 • תוחלת\ שונות מותנה
הרצאה 18
 • משפט התוחלת השלמה
 • משפט השונות השלמה
תרגול 9
 • תוחלת

שבוע 10
הרצאה 19
 • אי שיוויונים ויישומים שלהם
הרצאה 20
 • המשך אי שיוויונים ויישומים שלהם
 • שיטת המומנט הראשון והשני
תרגול 10
 • תאום

שבוע 11
הרצאה 21
 • משפט הגבול המרכזי
 • הוכחת משפט דה-מואבר-לפלס
הרצאה 22
 • המשך דה-מואבר-לפלס
תרגול 11
 • תוחלת ושונות מותנה

שבוע 11
הרצאה 23
 • שרשראות מרקוב
הרצאה 24
 • תכונת מרקוב
 • התפלגות סטציונרית
תרגול 12
 • אי שוויונים

שבוע 12
הרצאה 25
 • הוכחת קיום התפלגות סטציונרית
הרצאה 26
 • יחידות התפלגות סטציונרית
הרצאה אחרונה
 • המשך שרשראות מרקוב
תרגול 13
 • החוק החלש של מספרים גדוליםאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM