ארזים

סלוגן חזק ומגניבמבוא להסתברות, סמסטר אביב 2016


מרצה: פרופ' רון פלד
מתרגל: מר דודו לגזיאל

אתר הקורס: מבוא להסתברות

שיעורי בית


חובת הגשה - 9 תרגילים מתוך 13. כל תרגיל חסר מוריד 2 נקודות מציון הבחינה, עד מקסימום של 10 נקודות.

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1

 • המרת מושגים אינטואיטיביים למושגים מתמטיים
 • מרחב מדגם ומרחב הסתברות
סיכום ההרצאה

הרצאה 2

 • מאורעות
 • תכונות בסיסיות של מרחבי הסתברות
 • מרחב הסתברות אחיד
סיכום ההרצאה

תרגול 1

 • מרחב מדגם ומרחב הסתברות
 • מאורעות זרים וזרים בזוגות
 • כללי דה מורגן וחסם האיחוד
סיכום התרגול

שבוע שני

הרצאה 3

 • מספרי רמזי
סיכום ההרצאה

הרצאה 4

 • הכלה והדחה
 • מרחבי הסתברות מותנים
סיכום ההרצאה

תרגול 2

 • קומבינטוריקה
 • מרחבי הסתברות אחידים
 • הכלה והפרדה
סיכום התרגול

שבוע שלישי

הרצאה 5

 • המשך מרחבי הסתברות מותנים
 • כלל השרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייז
סיכום ההרצאה

הרצאה 6

 • הכללת כלל השרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה וחוק בייז
 • פרדוקס סימפסון
 • אי-תלות
סיכום ההרצאה

תרגול 3

 • הכלה והפרדה
 • הילוך מקרי
 • הסתברות מותנה - כלל השרשרת, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייס
סיכום התרגול

שבוע רביעי

הרצאה 7

 • מאורעות בלתי-תלויים
 • מרחבי מכפלה
סיכום ההרצאה

הרצאה 8

 • מרחבי מכפלה
סיכום ההרצאה

תרגול 4

 • אי-תלות
 • בעיית מונטי הול
 • תרגילים
סיכום התרגול

שבוע חמישי

הרצאה 9

 • אי-תלות מותנה
 • משתנים מקריים
סיכום ההרצאה

הרצאה 10

 • משתנים מקריים
 • התפלגות
 • זוגות של משתנים מקריים - התפלגות משותפת, התפלגויות שוליות
סיכום ההרצאה

תרגול 5

 • אי-תלות מותנה
 • תרגילים
סיכום התרגול

שבוע שישי

הרצאה 11

 • התפלגות מותנה
 • משתנים מקריים רבים
סיכום ההרצאה

הרצאה 12

 • אי-תלות של משתנים מקריים
 • תכונות של אי-תלות של משתנים מקריים
סיכום ההרצאה

תרגול 6

 • משתנים מקריים
 • התפלגויות מוכרות
 • תרגילים
סיכום התרגול

שבוע שביעי

הרצאה 13

 • התפלגויות מוכרות - ברנולי, בינומית, גיאומטרית ופואסון
 • חוק המספרים הקטנים
 • התפלגות בינומית שואפת להתפלגות פואסונית
סיכום ההרצאה

הרצאה 14

 • חוק המספרים הקטנים
 • התכנסות ההתפלגות הבינומית להתפלגות פואסונית
 • התפלגות פואסונית בטבע
 • חיבוריות וקונבולוציות
 • צימודים
סיכום ההרצאה

תרגול 7

 • זוגות משתנים מקריים
 • התפלגות מותנה ואי-תלות
 • עיקרון השיקוף בהילוכים מקריים
סיכום התרגול

שבוע השלמות

הרצאה 15

 • הוכחה בעזרת צימודים לשאיפת ההתפלגות הבינומית להתפלגות פואסונית
 • תוחלת - סופית, אינסופית ולא מוגדרת
 • תוחלת תלוייה רק בהתפלגות
סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

הרצאה 16

 • תוחלת של התפלגויות מוכרות
 • הומוגניות ולינאריות התוחלת
סיכום ההרצאה

הרצאה 17

 • הומוגניות ולינאריות התוחלת
 • בעיית ימי ההולדת
 • מונוטוניות התוחלת
 • תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי
 • תוחלת של מכפלת משתנים מקריים בלתי-תלויים
 • שונות וסטיית תקן
סיכום ההרצאה

תרגול 8

 • משתנים מקריים פואסוניים
 • חיבוריות של משתנים מקריים
 • תוחלת
סיכום התרגול

שבוע תשיעי

הרצאה 18

 • הגדרת שונות ותכונות בסיסיות
 • הגדרת שונות משותפת ותכונות בסיסיות
סיכום ההרצאה

תרגול 9

 • תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי
 • משתנים מקריים בלתי מתואמים
 • שונות ושונות משותפת
סיכום התרגול

שבוע עשירי

הרצאה 19

 • שונות של סכום של משתנים מקריים
 • מקדם מתאם - הגדרה ותכונות
 • אי שוויון מרקוב
סיכום ההרצאה


הרצאה 20

 • אי שוויון מרקוב
 • אי שוויון צ'בישב
 • החוק החלש של המספרים הגדולים
 • משפט הגבול המרכזי
סיכום ההרצאה

תרגול 10

 • מקדם מתאם
 • תוחלת מותנה ושונות מותנה
סיכום התרגול

שבוע אחד עשר

הרצאה 21

 • משפט הגבול המרכזי
 • משפט דה-מואבר-לפלס
סיכום ההרצאה


הרצאה 22

 • שרשראות מרקוב
 • תכונת מרקוב
 • קידום התפלגויות
 • התפלגות סטציונרית
סיכום ההרצאה

תרגול 11

 • משפט השונות השלמה
 • אי שוויונות מרקוב, צ'בישב, וצ'בישב החד צדדיים
 • תרגילים
סיכום התרגול

שבוע שנים עשר

הרצאה 23

 • התפלגות סטציונרית - שאלות לגביה
 • קיום התפלגות סטציונרית לכל שרשרת מרקוב
סיכום ההרצאה

הרצאה 24

 • שרשרת מרקוב אי פריקה
 • יחידות התפלגות סטציונרית בשרשרת מרקוב אי פריקה
 • התכנסות ממוצעים בשרשרת מרקוב אי פריקה
 • מחזור של מצב ושל שרשרת מרקוב
 • המשפט הארגודי לשרשראות מרקוב
סיכום ההרצאה

תרגול 12

 • התכנסות להתפלגות הסטציונרית
 • התכנסות ממוצעים בשרשרת
סיכום התרגול

שבוע שלושה עשר

הרצאה 25

 • דוגמה לשימוש בתהכנסות ממוצעים
 • התכנסות נקודתית
 • מחזור אחיד לכל מצב בשרשרת אי פריקה
סיכום ההרצאה

הרצאה 26

 • למה מתורת המספרים על צירופים של מספרים זרים
 • אי-פריקות "במידה שווה" של שרשרת חסרת מחזור
 • הוכחת המשפט הארגודי לשרשראות מרקוב
סיכום ההרצאה

תרגול 13

 • שרשראות אי פריקות
 • מחזור של שרשרת
 • משפטי התכנסות
 • תרגילים
סיכום התרגולאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM