ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגברה לינארית 1א


מספר קורס: 0366-1111
מרצים: פרופ' סמיון אלסקר / פרופ' דוד גינזבורג

מתרגלים: מר רוי בן אברהם / מר גיא מושקבויץ /מר סלע פריד / גב אפרת בנק / מר יבגני מוזיקנטוב (מעודכן לסמסטר א תשע"ה)

בקורס לומדים נושאים המרכיבים את הבסיס לאלגברה לינארית וביניהם: מרחבים וקטורים, מטריצות, מערכת משוואות, פרישה ותלות לינארית,
טרנספורמציות לינאריות ודטרמיננטה.

בקורס יש חובת הגשה והתרגילים מתפרסמים מדי שבוע באתר המודל.

סיכומים:

חורף 2015: סיכום משפטים והגדרותאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM