ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגברה ליניארית 2 א


מרצים: פרופ' סמיון אלסקר, ד"ר אינה שצירבק, פרופ' יהודה שלום

קצת על הקורס


הקורס הינו קורס המשך ישיר של אלגברה לינארית 1א. עוסק בעיקר בהצגות קאנוניות של טרנספורמציות ליניאריות (ובעיקרן, לכסון וצורת ז'ורדן), ובמרחבי מכפלה פינימית, וטרנספורמציות מעליהם (הרמיטיות, נורמליות ועוד)סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM