ארזים

סלוגן חזק ומגניבהרצאה 1- הגדרת פולינום פורמלית,חוג ואלגברה

הרצאה 2- חלוקת פולינומים

תרגול 1

הרצאה 3- הגדרת מחלק משותף מקסימלי ואי פריקות

הרצאה 4- ריבוי של שורש, שדה סגור אלגברית

תרגול 2

הרצאה 5- פולינום אופייני, וקטורים וערכים עצמיים ולכסינות

הרצאה 6 (בפנים כתוב 7 אבל זה 6)- מרחבים עצמיים ואינוואריאנטים, ריבוי גיאומטרי ואלגברי ומירכוב

תרגול 3

הרצאה 7- המשך מירכוב וצורת ז'ורדן

הרצאה 8- פירוק לנילפוטנטית והפיכה, צורת ז'ורדן של מטריצה נילפוטנטית

תרגול 4

הרצאה 9- המשך צורת ז'ורדן של מטריצה נילפוטנטית

הרצאה 10- המשך2 צורת ז'ורדן של מטריצה נילפוטנטית

תרגול 5

הרצאה 11- צורת ז'ורדן של מטריצה כללית ומשפט קיילי המילטון

הרצאה 12- פונקציונאליים בילינאריים

תרגול 6

הרצאה 13- דרגה של פונקציונאל בילינארי וגרעין ימני ושמאלי

הרצאה 14- לכסון פונקציונאליים בילינאריים, תבניות ריבועיות ושיטת לגרנז' ללכסון תבנית ריבועית

תרגול 7

הרצאה 15- המשך שיטת לגרנז' ומשפט יעקובי

הרצאה 16- תבניות ריבועיות שקולות, אינדקסי אינרציה, תבניות ריבועיות מוגדרות חיוביות, משפט סילבסטר, מרחב מכפלה פנימית, וקטורים אורתוגונליים ואורתונורמליים ותהליך גרם-שמידט

תרגול 8

הרצאה 17- המשך גרם-שמידט ואיזומורפיזם של מרחבי מכפלה פנימית

הרצאה 18- טרספורמציה לינארית צמודה וטרנספורמציה לינארית צמודה לעצמה

תרגול 9

הרצאה 19- טרנספורמציות אורתוגונליות ומטריצות אורתוגונליות

הרצאה 20- צורה קנונית של מטריצה אורתוגונלית

תרגול 10

הרצאה 21- המשך צורה קנונית של מטריצה אורתוגונלית, טרנספורמציה מוגדרת חיובית ומרחבים הרמיטיים

הרצאה 22- טרנספורמציה הרמיטית, מטריצה הרמיטית, מימוש וגרעין של טרנספורמציה הרמיטית

תרגול 11

הרצאה 23- טרנספורמציות הרמיטיות מוגדרות חיוביות, מרחבים הרמיטיים, נורמה ומשפט רייס ומשפט סילבסטר (החדש)

הרצאה 24- טרנספורמציה לינארית צמודה במרחב הרמיטי וטרנספורמציות אוניטריות

תרגול 12

תרגול 13

תרגול 14

סיכום כולל של החומר.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM