ארזים

סלוגן חזק ומגניב



לינארית 2


מרצה: פרופ' סמיון אלסקר
מתרגל: מר רוי בן-אברהם

שיעורי בית


יש חובת הגשה של 70% מהתרגילים.
התרגילים לא נכנסים לציון
הגשה עד יום רביעי ב19:00 , או בכיתה או לתא של רוי.

אז, מה היה לנו?

סיכום משפטים והגדרות
שבוע 1
הרצאה 1 -
 • מרחבים דואלים
 • הדואלי לדואלי
 • האיזומרפיזם הקנוני
הרצאה 2
 • הפולינום הפורמלי
 • הגדרת החיבור, כפל ועוד על פולינומים.
תרגול 1
 • מרחב מאפס

שבוע 2
הרצאה 3
 • חלוקה ומלחק משותף מקסימלי של פולינומים.
הרצאה 4
 • המשך חילוק פולינומים.

שבוע 3
תרגול 3
 • פולינומים
 • מציאת מחלק משותף מקסימלי של פולינום

שבוע 4
תרגול 4
 • המשך מחלק מינימלי משותף
 • אלגוריתם אוקלידס

שבוע 5
הרצאה 10
 • הצגה של טרנספורמציה לינארית כסכום ישר של מטריצה נילפוטנטית ומטריצה הפיכה
 • מציאת בסיס ג'ורדן
הרצאה 11
 • מטריצות נילפוטניות וצורת ג'ורדן

תרגול 5
 • ערכים עצמיים
 • ווקטורים עצמיים

שבוע 6

הרצאה 12

 • עוד על מטריצות ג'ורדן
 • כפל של מטריצות ג'ורדן
הרצאה 13
 • משפט המילטון-קיילי ומסקנותיה
 • פונקציונלים בילינארים
תרגול 6
 • ריבוי אלגברי וגיאומטרי
 • מטריצות לכסינות

שבוע 7

הרצאה 14

 • המשך פונקציונלים בילינארים
 • תבניות ריבועיות
הרצאה 15
 • שיטת לגראנג' ללכסון
 • תכונות של מטריצה משולשת עליונה

תרגול 7
 • צורת ג'ורדן
 • בסיס ג'ורדן
שבוע 8

הרצאה 16

 • משפט יעקובי
 • מטריצות חופפות

תרגול 8
 • מציאת צורת ג'ורדן ובסיס ג'ורדן
 • משפט קיילי-המילטון















אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM