ארזים

סלוגן חזק ומגניבאלגברה לינארית 2א, סמסטר אביב 2016


מרצה: פרופ' יהודה שלום
מתרגל: מר דן כרמון

אתר הקורס: אלגברה לינארית 2א

שיעורי בית


חובת הגשה - 70%. התרגילים לא משפיעים על ציון הבחינה.

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1

 • מוטיבציה ללכסון מטריצות - סדרת פיבונאצ'י והעלאת מטריצה בחזקה
 • ווקטורים עצמיים, ערכים עצמיים ומרחב עצמי
 • ריבוי גיאומטרי
 • טרנספורמציות לכסינות
סיכום ההרצאה

הרצאה 2

 • מסקנות מן המשפט מהשיעור שעבר
 • ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים במטריצות
 • שקילות בין ההגדרות על מטריצות וטרנספורמציות
סיכום ההרצאה

הרצאה 3

 • מטריצה לכסינה
 • משפט מגניב מתורת המספרים על סדרת פיבונאצ'י
 • פולינום אופייני
סיכום ההרצאה

תרגול 1

 • ערכים עצמיים, ווקטורים עצמיים ומציאתם
 • דוגמאות קונקרטיות
סיכום התרגול

שבוע שני

הרצאה 4

 • פולינום אופייני של מטריצות מיוחדות
 • פולינום אופייני של טרנספורמציה לינארית
 • ריבוי אלגברי
 • היחסים בין ריבוי אלגברי לגיאומטרי
סיכום ההרצאה

הרצאה 5

 • שילוש טרנספורמציות לינאריות
 • הצבת מטריצות וטרנספורמציות בפולינומים
 • משפט קיילי-המילטון
סיכום ההרצאה

תרגול 2

 • פולינומים אופיינים של מטריצות
 • פולינום כלליים
 • הצבת מטריצות וטרנספורמציות בפולינומים
 • כמה מילים על משפט קיילי-המילטון
סיכום התרגול

שבוע שלישי

הרצאה 6

 • משפט קיילי-המילטון
 • חוג הפולינומים - חלוקה עם שארית, מסקנות ממנה
 • חוגים כלליים - חוג קומוטטיבי עם יחידה, איבר הפיך
 • תחום שלמות, כלל הצימצום
 • איבר אי-פריק ואיבר ראשוני, ראשוני הוא אי-פריק.
 • אידאל, אידאל ראשי
סיכום ההרצאה

הרצאה 7

 • אידאל, אידאל ראשי
 • תחום ראשי
 • קיום ויחידות gcd בתחום ראשי, זהות בזו (צירוף לינארי נותן gcd)
 • בתחום ראשי אי-פריק הוא ראשוני
 • יחידות הפירוק לאי-פריקים בתחום ראשי
 • הרחבת שדות על ידי שדות שאריות של פולינומים
סיכום ההרצאה

תרגול 3

 • חלוקה עם שארית, gcd
 • חוגים
סיכום התרגול

שבוע רביעי

הרצאה 8

 • אלגוריתם אוקלידס
 • השלמים הגאוסיאנים וראשוניות בהם
 • פולינום מינימלי
סיכום ההרצאה


תרגול 4

 • השלמים הגאוסיאניים כחוג אוקלידי
 • פולינום מינימלי
 • פולינום מינימלי, אופייני, ומה שביניהם
סיכום התרגול

שבוע חמישי

הרצאה 9

 • תכונות של פולינום מינימלי
סיכום ההרצאה

הרצאה 10

 • מעט על מרחבים אינווריאנטיים
 • משפט הפירוק הפרימארי
סיכום ההרצאה

תרגול 5

 • פולינום מינימלי
 • תכונות שנשמרות בהרחבת שדה
סיכום התרגול

שבוע שישי

הרצאה 11

 • קריטריון קל ללכסינות
 • המשך פירוק פרימרי
סיכום ההרצאה

הרצאה 12

 • תכונות של טרנספורמציות לינאריות
 • תתי-מרחבים ציקליים
 • צורת ז'ורדן - קיום ויחידות
סיכום ההרצאה

תרגול 6

 • בלוק ז'ורדן
 • צורת ז'ורדן
 • שיטות ז'ירדון
סיכום התרגול

שבוע שביעי

הרצאה 13

 • קיום ויחידות צורת ז'ורדן
 • צורת ז'ורדן למטריצות
סיכום ההרצאה

הרצאה 14

 • תבניות בי-לינאריות
 • מטריצה מייצגת של תבנית בי-לינאריות
 • איזומורפיזם בין תבניות בי-לינאריות ומטריצות
 • הקשר בין מטריצות מייצגות של תבנית בי-לינארית אחת בבסיסים שונים
 • מטריצות חופפות
סיכום ההרצאה

תרגול 7

 • תבניות בי-לינאריות
 • צורת ז'ורדן - תכונות ואיך למצוא
 • איך למצוא בסיס מז'רדן
סיכום התרגול

שבוע השלמות

הרצאה 15

 • דרגה של תבנית בי-לינארית
 • תבנית סימטרית ואנטי-סימטרית
 • תבנית ריבועית
 • צורה אלכסונית לתבנית סימטרית
 • צורה פשוטה מעל המרוכבים, צורת סילבסטר מעל הממשיים
 • משפט ההתמדה של סילבסטר
סיכום ההרצאה

תרגול 8

 • תבניות בי לינאריות
 • תבניות סימטריות ואנטי סימטריות
 • צורה אלכסונית לתבנית סימטרית
 • תבניות חיוביות ושליליות, חיוביות ושליליות לחלוטין
 • תבניות מנוונות ולא מנוונות
סיכום התרגול

שבוע שמיני

הרצאה 16

 • שעה של שאלות שונות לגבי החומר (לא בסיכום)
 • מרחבים מכפלה פנימית - מעל הממשיים, מעל המרוכבים
 • נורמה
סיכום ההרצאה

הרצאה 17

 • אי שוויון קושי שוורץ
 • אי שוויון המשולש
 • מרחק וזווית בין ווקטורים במרחב מכפלה פנימית
 • ווקטורים אורתוגונליים
 • משפט פיתגורס
 • קירוב ווקטור בתת-מרחב מסויים
 • קבוצה אורתוגונלית ואורתונרמלית
סיכום ההרצאה

תרגול 9

 • צורת ז'ורדן - דוגמאות
 • מרחבי מכפלה פנימית - הגדרה ודוגמאות
 • אי שוויון קושי שוורץ, אי שוויון המשולש
 • זווית וניצבות
סיכום התרגול

שבוע תשיעי

הרצאה 18

 • תהליך גרם-שמידט לבניית בסיס אורתונורמלי
 • משלים ניצב
סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

הרצאה 19

 • משפט ההצגה של ריס
 • טרנספורמציות לינאריות על מרחבי מכפלה פנימית
 • טרנספורמציה צמודה
סיכום ההרצאה

הרצאה 20

 • מטריצה של העתקה צמודה
 • העתקה צמודה לעצמה
 • טרנספורמציה חיובית/אי-שלילית
 • מטריצה הרמיטית/סימטרית
 • מטריצה חיובית/אי-שלילית
סיכום ההרצאה

תרגול 10

 • העתקה צמודה וגרם-שמידט - דוגמאות
סיכום התרגול

שבוע אחד עשר

הרצאה 21

 • המשפט הספקטרלי לטרנספורמציות צמודות לעצמן
 • טרנספורמציות אוניטריות/אורתוגונליות
 • תנאים שקולים לאוניטריות/אורתוגנליות של טרנספורמציה
 • מטריצות אוניטריות/אורתוגונליות
סיכום ההרצאה

הרצאה 22

 • הקשר בין מטריצות וטרנספורמציות אוניטריות/אורתוגונליות
 • תנאים שקולים לאונטריות/אורתוגונליות של מטריצה
 • טרנספורמציה נורמלית
סיכום ההרצאה

תרגול 11

 • טרנספורמציות אוניטריות/אורתוגונליות - דוגמאות
סיכום התרגול

שבוע שנים עשר

הרצאה 23

 • לכסינות אורתוגונלית של מטריצות נורמליות
 • המשפט הספקטרלי
סיכום ההרצאה

הרצאה 24

 • אפיון מטריצות מיוחדות בעזרת המשפט הספקטרלי
 • הצגה פולארית של מטריצות
סיכום ההרצאה

תרגול 12

 • טרנספורמציות נורמליות ופירוק ספקטרלי - דוגמאות ותרגילים
סיכום התרגול

שבוע שלושה עשר

הרצאה 25

 • הצמדה כפולינום בטרסנפורמציות נורמליות
 • תת מרחב דו מימדי אינווריאנטי לכל טרנספורמציה מעל הממשיים
 • צורה "כמעט אלכסונית" אורתוגונלית של טרנספורמציות נורמליות לא סימטריות מעל הממשיים
סיכום ההרצאה

הרצאה 26

 • טרנספורמציות נורמליות בממשיים - חזרה על טענות מרכזיות
 • המקרה הפרטי של טרנספורמציות אורתוגונליות
 • פירוק פולארי של טרנספורמציות ומטריצות
 • הוכחה נוספת למשפט הספקטרלי
 • הקשר בין לכסון תבניות בי-לינאריות ללכסון אורתוגונלי של טרנספורמציות
סיכום ההרצאה

תרגול 13

 • טרנספורמציות נורמליות מעל הממשיים - טענות מרכזיות
סיכום התרגולאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM