ארזים

סלוגן חזק ומגניבלוגיקה למדעי המחשב

מרצה: פרופ' ארנון אברון
מתרגלת: לירון כהן
אתר הקורס: בוירטואלתרגילים


כל שבוע יש תרגיל, אך אין חובת הגשה.
מי שרוצה שיבדקו לו את התרגיל צריך לשים אותו בתא 253 עד יום רביעי (שבוע ויום אחרי התרגול בו ניתן) בשעה 11:00.
אז מה היה לנו?


שבוע ראשון

תרגול 1 - 3.3.09

 • פרטים טכניים
 • מה זה לוגיקה?
 • השפה הפורמלית של תחשיב הפסוקים הקלאסי
 • הצרנה
 • דוגמא לכיצד מוכיחים שמשהו הוא נוסחה או לא נוסחה
סיכום התרגול

שבוע שני

שיעור 1 - 8.3.09

 • פרטים טכניים, קצת היסטוריה והכלים שהקורס אמור לתת לנו
 • הרכיבים העיקריים של מערכת לוגית (שפה פורמלית ויחס נביעה)
 • הצרנה
 • תחשיב הפסוקיפ הקלאסי: השפה שלו, יחס הנביעה שלו.
 • דוגמא להוכחת טענה (בשתי צורות) [נמצא בין השפה ליחס הנביעה של תחשיב הפסוקים הקלאסי]
סיכום השיעור

שבוע שלישי

שיעור 2 - 15.3.09

 • בילבולים אפשריים מהשיעור הקודם
 • טענות על תחשיב הפסוקים הקלאסי
 • משפט ההצבה
 • הוכחת נביעה על ידי רדוקציה לטאוטולוגיה
 • משפט הדדוקציה הסמנטי
 • הוכחת נביעה על ידי רדוקציה לספיקות
 • משפט הקומפקטיות - הצגת שתי הגדרות שקולות (והוכחת אחת על ידי השניה)
 • כמה מילים על כריעות של בעיה הנביעה
סיכום השיעור

תרגול 2 - 17.3.09

 • הגדרה שונה מהשיעור להשמה והוכחת שקילות
 • מושגים סמנטיים חשובים (מודל, יחס נביעה, ספיקות, טאוטולוגיה, סתירה, שקילות לוגית)
 • איך בודקים טאוטולוגיה, ספיקות, נביעה
 • טענה המקשרת בין נביעה לספיקות (והוכחתה)
 • הצגת משפט הדדוקציה ועוד טענה דומה
 • תרגילי הוכח / הפרך
 • תרגיל שמלמד על סוג של בניה של השמה
סיכום התרגול

שבוע רביעי

שיעור 3 - 22.3.09
השיעור הכרנו מערכות הוכחה.

 • הגדרת HPC (ודוגמא להוכחה בו)
 • משפט התקפות של HPC (כיוון אחד של שקילות יחסי הנביעה של CPL ו-HPC) והוכחתו
 • משפט הדדוקציה של HPC והוכחתו
  • הכללה
 • הגדרת HPI
 • הצגת משפט השלמות של HPC (כיוון שני של שקילות יחסי הנביעה של CPL ו-HPC)
מערכת נוסח הילברט לתחשיב הפסוקים (דף שחולק)
סיכום השיעור

תרגול 3 - 24.3.09

 • הגדרת: HPC, הוכחה, ומשפט
 • תכונות של הוכחות במערכת HPC
 • יכיחות מתורה גדולה יותר
 • משפט הדדוקציה ודוגמא לשימוש בו
 • תרגיל שקילות בין מערכות
 • הצבה שומרת יכיחות
סיכום התרגול

שבוע חמישי

שיעור 4 - 29.3.09

 • הוכחת משפט השלמות
  • הסבר אינטואיבי להוכחה
  • הגדרת Ti ו- 3 עובדות ברורות עליהן
  • הגדרת *T ו- 4 תכונות שלה
  • למה עיקרית (פי ב-*T <==> פי יכיח מ- *T) והוכחתה
  • סיום הוכחת המשפט
 • רווחים מהוכחת המשפט
 • הגדרת קונסיסטנטיות
  • שקילות לאי-טריוויאליות
 • התחלת דיבור על מערכות מתקדמות יותר
סיכום השיעור

תרגול 4 - 31.3.09

 • הגדרת תחשיב חדש F והוכחה באינדוקציה שמשפטיו הן נוסחאות של *HPC
 • תרגיל ממבחן: אם כל תת-גרף סופי הוא k-צביע, הגרף כולו הוא k-צביע (ע"י שימוש במשפט הקומפקטיות)
סיכום התרגול

שבוע שישי

שיעור 5 - 19.4.09

 • סיום הפתיחה משיעור שעבר ובעקבותה הצגת מערכת NDC
 • הגדרת סקוונט
 • האקסיומה וכללי ההיסק של מערכת NDC ו- NDI
 • הגדרת נביעה ב- NDC
 • משפט התקפות של NDC
 • צורות הוכחה ב- NDC ודוגמאות
 • הוכחה בשלילה (ההבדל בין NDC ל- NDI)
מערכת NDC לתחשיב הפסוקים (דף שחולק)
הוכחות בצורת עץ ב- NDC (דף שחולק)
סיכום השיעור

תרגול 5 - 21.4.09

 • הגדרת מערכת NDC
 • משפט התקפות של NDC
 • תרגילים הוכחה ב- NDC
 • תרגיל: הוכחת שקילות בין מערכת NDC ל- 'NDC
סיכום התרגול

שבוע שביעי

שיעור 6 - 26.4.09

 • הוכחת שיוויון יחסי הנביעה של NDC ו-HPC
 • שקילות לוגית
  • הגדרה
  • טענה: הצבת נוסחאות שקולות בנוסחא שומרת שקילות
  • הוכחת הטענה גם עבור HPI
 • שקילויות חשובות
 • צורות נורמליות (nnf, CNF, DNF) של נוסחאות
  • ניתן להציג כל נוסחא בצורה נורמלית
 • אוניברסליות הקשרים שלנו
שקילויות חשובות (דף שחולק)
דוגמא למערכת אוניברסלית (דף שחולק)
סיכום השיעור

תרגול 6 - 30.4.09

 • ‫משפט הצבת אקוויוולנטים‬
 • ‫שקילויות חשובות‬
 • CNF, DNF ומה שביניהם
  • חידון הנוסחאות הגדול
  • כל פונ' ניתן להביע באמצעות נוסחת CNF ונוסחת DNF
 • ‫שלמות פונקציונלית‬
  • הוכחת שלמות פונקציונלית
  • הוכחת אי-שלמות פונקציונלית
סיכום התרגול

שבוע שמיני

שיעור 7 - 3.5.09

 • לוגיקה רב ערכית
  • הגדרת שלושה סוגי חישובים (להוט, עצל, ועצל מקבילי) וטבלאות אמת מתאימות
  • הגדרה של לוגיקה רב ערכית
  • שימוש של לוגיקה רב ערכית: הוכחה כי חוק פירס לא יכיח ב- HPI
  • כמה מילים על לוגיקה עמומה
 • ‫תחשיב הפרדיקטים - לוגיקה מסדר ראשון‬
  • א"ב של השפה (המשותף לכל השפות והסיגנטורה)
  • השפה המושרית על ידי סיגנטורה - שמות העצם והנוסחאות בה.
  • הגדרת מבנה
דוגמאות של סיגנטורות של לוגיקה מסדר ראשון (דף שחולק)
סיכום השיעור

תרגול 7 - 5.5.09

 • ‫לוגיקה רב ערכית
  • הגדרת לוגיקה רב ערכית והשמה בה
  • דוגמא: הלוגיקה הרב ערכית של גדל
  • אי נביעת N2 ב-HPC בלוגיקה של גדל
 • ‫לוגיקה מסדר ראשון‬
  • מוטיבציה
  • הגדרת הא"ב של השפה
  • הגדרת שמות העצם והנוסחאות בשפה
  • הצרנות
סיכום התרגול

שבוע תשיעי

שיעור 8 - 10.5.09

 • הבנת המושג "נכון" (זהות מול משוואה)
 • הגדרות בסיסיות
  • מבנה
  • השמה
 • יחסים
  • יחס הנכונות
  • יחס התקפות
 • משתנה חופשי וקשור
  • הגדרה
  • למה: המשתנים החופשיים הם היחידים שמשפיעים על סיפוק הנוסחא (ניסוח לא פורמלי)
סיכום השיעור

תרגול 8 - 12.5.09

 • ‫סמנטיקה של FOL
  • הגדרת מבנה
  • הגדרת השמה
  • הגדרת x-וריאנט
  • הגדרת יחס הסיפוק
  • הגדרת ספיקות, תקפות במבנה ותקפות לוגית
 • קבוצת המשתנים החופשיים
  • הגדרת הקבוצה
  • הגדרת שם עצם סגור
  • הגדרת פסוק
 • תרגילי תקפות לוגית
סיכום התרגול

שבוע עשירי

שיעור 9 - 17.5.09

 • אזהרה לגבי מושג הספיקות ב- FOL מול המושג בתחשיב הפסוקים
 • הגדרת יחסי הנביעה ב- FOL
  • איזה יחס מבין שניהם יותר חזק?
  • רדוקציות ביניהם
  • תכוניות יחודיות לכל יחס
   • v-נביעה: כלל הכללה, נביעה בכלל ההצבה
   • t-נביעה: משפט הדדקוציה
סיכום השיעור

תרגול 9 - 19.5.09

 • חזרה על הגדרות ספיקות ונביעה
 • הבחנה בין יחסי הנביעה (מי גורר את מי)
 • תרגילים
  • v-ספיקות גוררת t_ספיקות אבל לא להיפך
  • הקשר בין v-נביעה לאי-ספיקות
  • כלל הדדקוציה נכון ב- t-נביעה אך לא ב- v-נביעה
 • הצבה של שם עצם במקום משתנה חופשי
  • משפט ההחלפה עבור שמות עצם
סיכום התרגול

שבוע אחד עשר

שיעור 10 - 24.5.09

 • משפט ההצבה והוכחתו
 • כריעות - תקפות מול אי-תקפות
 • תחשיבים עבור FOL
  • דדקוציה טבעית - עבור t-נביעה
   • סכימת הוכחה לדוגמא
  • הילברט - עבור v-נביעה
   • סכימת הוכחת משפט התקפות עבורו
NDFOL ו- HPC - מערכות הוכחה עבור FOL (דף שחולק)
סיכום השיעור


תרגול 10 - 26.5.09

 • הצבות לא חוקיות - התייחסות קלה
 • NDFOL
  • הצגה
  • 2 תרגילי הוכחה "פשוטים"
  • הוכחת תרגיל "אמיתי"
 • HFOL
  • הצגה
  • תרגיל הוכחת שקילות מערכות
דוגמת הוכחה ב- NDFOL (דף שחולק)
סיכום התרגול

שבוע שנים עשר

שיעור 11 - 31.5.09

 • משפט הדדוקציה של HFOL (עם דיון מקדים)
 • שקילות הנביעה הלוגית של HFOL ו- NDFOL
 • תחילת הוכחת משפט השלמות של HFOL
  • מרחב הרברנד
  • מבנה הרברנד
  • 5 טענות על מבנה הרברנד
סיכום השיעור


תרגול 11 - 2.6.09

 • למה להעברת משפטים של HPC ל- HFOL
 • תרגילי הוכחה ב- HFOL
 • הסגור ותרגיל עליו
 • תרגיל על הרחבת שפה
 • PNF - צורה פרנקסית נורמלית
סיכום התרגול

שבוע שלוש עשר

שיעור 12 - 7.6.09

 • סריקת ההוכחה של משפט השלמות של HFOL
 • מסקנות ואפליקציות מהמשפט
  • משפט הקומפקטיות עבור HFOL
   אי יחידות המודל עבור אקסיומות של תורת המספרים
  • משפט סקולם לוונהיים
  • משפט הרברנד
שקילויות חשובות ב- FOL (דף שחולק)
סיכום השיעור


תרגול 12 - 9.6.09

 • תרגילים על מבנה הרברנד
 • תרגיל על שימוש במשפט הרברנד (ומשפט סקולם)
 • תרגיל על משפט הקומפקטיות
סיכום התרגול

שיעור 13 - 12.6.09

 • משפט החלפת אקוויולנטים
 • משפט סקולם
 • לוגיקה מסדר ראשון עם שוויון
  • הגדרה
  • שקילות בינה לבין לוגיקה מסדר ראשון
שקילויות חשובות ב- FOL (דף שחולק)
אקסיומות השוויון ב- FOL (דף שחולק)
סיכום השיעור

שבוע ארבע עשר

שיעור 14 - 14.6.09
סיכום השיעור על ידי מיכל


תרגול 13 - 16.6.09

 • כמה מילים על המבחן
 • לוגיקה מסדר ראשון עם שוויון
  • הגדרה
  • תרגיל לגבי מבנים נורמליים
  • דדוקציה טבעית עם שוויון
  • משפט לבנהיים סקולם
 • שפה רב סוגית
  • הגדרה
  • דוגמא לשימוש
סיכום התרגול

שבוע חמישה עשר

תרגול 14 - 24.6.09

 • 6 תרגילי מבחן
סיכום התרגולסיכום החומר

נמצא כאן סיכום מאוד מאוד נקודתי של החומר.
סיכום התרגול
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM