ארזים

סלוגן חזק ומגניבלוגיקה למדעי המחשב


המבחן מסמסטר א

מצורף כאן מועד א' של סמסטר א' בלוגיקה, עם פתרון:
לוגיקה 2012a, אלכסנדר רבינוביץ' ולירון כהן, מועד א' סמסטר א':
טופס , פתרון
מרצה: פרופ' ארנון אברון
מתרגלת: לירון כהן
אתר הקורס: בוירטואל

מידע שימושי


ינתן תרגיל כל שבוע, אך אין חובת הגשה.
באתר של הקורס יש סיכומי הרצאות משנים קודמות, שאמורים להיות פחות או יותר כמו ההרצאה.אז מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 4.3.12

 • פרטים טכניים
 • היסטוריה של הלוגיקה
 • שפה פורמלית
 • יחס נביעה
 • תחשיב הפסוקים הקלאסי
 • הסמנטיקה הקלאסית

שבוע שני

הרצאה 2 - 11.3.12

 • הגדרת At- קבוצת הפסוקים האטומים ו sf- קבוצת תתי הפסוקים.
 • משפט הקומפקטיות (נוסח א')
 • טאוטולוגיה
 • הצבות בפסוק
 • משפט ההצבה
 • הגדרת המושג: ספיקה
 • מערכת נוסח הילברט לתחשיב הפסוקים (HPC)- הגדרת הוכחה HPC ויחס נביעה ב- HPC

שבוע שלישי

הרצאה 3 - 18.3.12

 • המערכת האינטואיציוניסטית HPI
 • משפט הנאותות של HPC
 • משפט הדדוקציה של CPL
 • משפט הדדוקציה של HPC
 • הכללה של משפט הדדוקציה
 • תחילת הוכחות משפט התקפות ומשפט השלמות (נוסח א'): T כוכב ותכונותיה

תרגול 1 - 21.3.12
 • הצרנות
 • הוכחת חוקיות של נוסחאות בתחשיב הפסוקים
 • טאוטולוגיה

שבוע רביעי

הרצאה 4 - 25.3.12

 • סיום הוכחות משפט התקפות ומשפט השלמות (נוסח א')
 • משפט הקומפקטיות (נוסח א')
 • קונסיסטנטיות- הגדרה בשתי דרכים והכחת שקילות ביניהן
 • משפט השלמות והתקפות (נוסח ב')
 • משפט הקומפקטיות (נוסח ב')
 • תחילת נושא חדש- מערכת דדוקציה טבעיתאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM