ארזים

סלוגן חזק ומגניבתורת המטרואידים


הועבר על ידי: פרופ' מיכאל טרסי

קצת על הקורס (מתוך הסילבוס)


מטרואיד הוא מבנה מתמטי מופשט המכליל גרפים מזה ותת קבוצות של מרחבים לינאריים מזה. בקורס יוצגו עקרי תורת המטרואידים והשלכותיה, בעיקר על תורת הגרפים, תוך דגש על הבטים אלגוריתמיים.
נושאים שידונו בקורס:
הגדרה ודוגמאות; מערכות אכסיומות שקולות: קבוצות בלתי תלויות, מעגלים, בסיסים, דרגה, סגור ועוד; האלגוריתם החמדן; היררכיה של אורקלים מטרואידיים; אלגוריתם לחיתוך מטרואידים; מטרואידים וסריגים גאומטריים; דואליות וגרפים משוריים; פעולות על מטרואידים: קיטום, צמצום, כיווץ ומינורים, סכום ישר, מטרואיד מנה, מטרואיד איחוד; משפטי אריזה וכסוי; זרימה וצביעה במטרואידים ובגרפים, זרימה ללא אפס; מיון מטרואידים; מינורים אסורים; הפולינום האפייני ותכונותיו ועוד, ככל שיאפשר הזמן.

סיכומים
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM