ארזים

סלוגן חזק ומגניבחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3


קצת על הקורס


הקורס נוצר מפיצול של חדו"א 3 במתכונת הישנה לשני קורסים: חדו"א 3 וחדו"א 4.

בקורס עוסקים בפונקציות במספר משתנים בשני נושאים עיקריים:

  • גזירה: נגזרת רב ממדית, משפטי ההעתקה הפתוחה וההפוכה, כופלי לגרנז' ומשפט הפונקציה הסתומה.
  • אינטגרציה: אינטגרל של פונקציה במספר משתנים, אינטגרל חוזר והחלפת משתנים.

סיכומיםמקורות לימוד חיצוניים
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM