ארזים

סלוגן חזק ומגניבחדו"א 3 - חורף 13


מרצה: פרופ' בוריס צירלסון
מתרגל: מיכאל ברומברג
אתר הקורס: http://www.math.tau.ac.il/~tsirel/Courses/Analysis3/main.html

תרגילים


אין חובת הגשה, אבל אם מגישים זה מעלה את הציון בקורס
(ציון הקורס = ציון הבחינה + 10% ממוצע 10 תרגילים טובים ביותר)


סיכומי הרצאות ותרגוליםשבוע 1


בהרצאה

  • מרחבים וקטוריים - הבסיס
  • טופולוגיה - הבסיס

בתרגול

  • רציפות ב R2

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 1


שבוע 2


בהרצאה

  • הומיאומורפיזמים
  • מרחבים מטריים והתכנסות

בתרגול

  • טופולוגיה והתכנסות במרחבים מטריים

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 2


שבוע 3


בהרצאה

  • הדיפרנציאל וכלל השרשרת
  • נגזרות כיווניות

בתרגול

  • קשירות
  • דיפרנציאביליות

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 3


שבוע 3

שבוע 4

שבוע 5

שבוע 6

שבוע 7

שבוע 8

שבוע 9

שבוע 10

שבוע 11

שבוע 12

שבוע 13

אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM