ארזים

סלוגן חזק ומגניבגיאומטריה לא אוקלידית

מרצה: דר' ירון אוסטרובר

אתר הקורס: לחץ עליי!

תרגילים


 • במקור תוכננה חובת הגשה מלאה.
 • עקב מחסור בבודק תרגילים, אין חובת הגשה.

אז מה היה לנו?

שבוע ראשון

שיעור 1 - 22/2/11

 • עניינים אדמיניסטרטיביים
 • איזומטריות של המרחב
 • הקשר בין איזומטריות למטריצות אורתוגונליות
 • תת חבורות סופיות של איזומטריות - Cn, Dn (התחלת ההוכחה)
אין סיכום השיעור (ראה תחילת סיכום של שבוע הבא לתקציר)

שבוע שני

שיעור 2 - 01/3/11

 • הגישה האקסיומטית והגישה האלגברית
 • תת חבורות סופיות של איזומטריות - Cn, Dn (המשך הוכחה)
 • הגופים הפלטוניים
 • תת חבורות דיסקרטיות של איזומטריות
 • הגבלות קריסטלוגרפיות (התחלה)
סיכום השיעור

שבוע שלישי

שיעור 3 - 08/3/11

 • הגבלות קריסטלוגרפיות (המשך)
 • פוליגונים יסודיים
 • גיאומטריה ספרית
 • שטח של משולש ספרי
 • משפט אוילר
 • משפט פיתגורס הספרי
 • משפט הקוסינוס הספרי
 • לא קיימת איזומטריה לוקלית בין S2 ל-R2
סיכום השיעור

שבוע רביעי

שיעור 4 - 15/3/11

 • גיאודזים של S2
 • איזומטריות של S2
 • Holonomy Transport
 • קווטרניונים והמבנה של S3
לא נכחתי בשיעור ולכן מובאים כאן סיכומי שיעור של המרצה ושל יונתן שלח. תודה רבה!
סיכום השיעור (ירון)
סיכום השיעור (יונתן)

שבוע חמישי

שיעור 5 - 22/3/11

 • O(n) כחבורה טופולוגית
 • ההטלה הסטריאוגרפית וספירת רימן
 • מטריקות על הספרה (ספירית ומיתרית)
 • טרנספורמציות מביוס
 • יחס כפול - Cross Ratio
סיכום השיעור

שבוע שישי

שיעור 6 - 29/3/11

 • טרנס' מביוס ויחס כפול (המשך)
 • מיון של טרנס' מביוס
 • שיקופים
 • גיאומטריה היפרבולית (התחלה)
סיכום השיעור

שבוע שביעי

שיעור 7 - 05/4/11

 • הגיאומטריה ההיפרבולית - מודל הדיסק (Poincare Disk Model)
 • משפט הקוסינוס ההיפרבולי (הראשון והשני)
 • משפט הסינוס ההיפרבולי
 • שטח של משולש היפרבולי
סיכום השיעור


שבוע שמיני

שיעור 8 - 12/4/11

 • הגיאומטריה ההיפרבולית - מודל חצי המישור (West Model)
 • האיזומטריה בין שני המודלים של הגיאומטריה ההיפרבולית
 • גיאומטריה רימנית
 • מודלים נוספים של הגיאומטריה ההיפרבולית
 • איזומטריות של הגיאומטריה ההיפרבולית
סיכום השיעור

שבוע תשיעי

19/4/11 - לא התקיים שיעור (חופשת פסח)

שבוע עשירי

26/4/11 - לא התקיים שיעור (חופשת פסח)


שבוע אחד עשר

שיעור 9 - 03/5/11

 • איזומטריה בין המודלים של הגיאומטריה ההיפרבולית
 • איזומטריה בין יריעות רימניות
 • שטח של משולש היפרבולי במודל חצי המישור
 • Angle of Parallelism
סיכום השיעור

שבוע שנים עשר

19/5/11 - לא התקיים שיעור (יום העצמאות)

שבוע שלושה עשר

שיעור 10 - 17/5/11

 • חבורות דיסקרטיות של איזומטריות היפרבוליות
 • הפוליגון היסודי של PSL(2,Z)
 • גיאומטריה פרויקטיבית
 • קואורדינטות הומוגניות
 • Desargue Theorem (התחלה)
סיכום השיעור

שבוע ארבעה עשר

שיעור 11 - 24/5/11

 • Desargue Theorem (המשך)
 • משפט Pappus
 • עקרון הדואליות
 • המשפט היסודי של הגיאומטריה הפרויקטיבית
סיכום השיעוראינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM