ארזים

סלוגן חזק ומגניבגיאומטריות לא אויקלידיות

מרצה: פרופ' יבגני שוסטין
אתר הקורס: אין. התרגילים מתפרסמים (מוגנים בסיסמה) כאן.

תרגילים


 • אין חובת הגשה אבל נותנים בונוס של עד 10% לציון הסופי.

אז מה היה לנו?

שבוע ראשון

שיעור 1 - 27/10/14

 • חבורות איזומטריות
 • איזומטריות של מרחב אוקלידי
 • מיון איזומטריות במישור
 • חבורות דיסקרטיות של איזומטריות במישור

סיכום ההרצאה

שבוע שני

שיעור 2 - 3/11/14

 • סריגים וחבורות קריסטלוגרפיות
 • תחום יסודי מינימלי וריצוף
 • משפט על הגבלות קריסטלוגרפיות
 • מיון חבורות קריסטלוגרפיות ודיסקרטיות במישור

סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

שיעור 3 - 10/11/14

 • משטחים סגורים כמנה של המישור
 • גיאומטריה ספירית
 • משפט אוילר
 • מיון פאונים משוכללים
 • מצולעים ספריים ונוסחה לשטח
 • משפט הקוסינוסים בגיאומטריה הספירית

סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

שיעור 4 - 17/11/14

 • אי שוויון המשולש למטריקה הספירית
 • מעגל ארוך הוא הקו הקצר ביותר בין 2 נק'
 • איזומטריות של הספירה
 • חבורות דיסקרטיות של איזומטריות שומרות אוריינטציה של הספירה
 • משטחים חלקים כמנה של הספירה
 • איזומטריות של כפל במספרים מרוכבים וקווטרניונים

סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

השיעור בוטל - שוסטין בחו"ל.


שבוע שישי

שיעור 5 - 1/12/14

 • מטריצות מייצגות של קווטרניונים מנורמה 1
 • הצגה ממשית של הקווטרניונים
 • מסקנה לא טריוויאלית - SU2/Z2=SO3
 • טרנספורמציות מביוס ב-R^n וב-R2 בפרט

סיכום ההרצאה

שיעור 6 - 5/12/14

 • יוצרים של חבורת טרנספורמציות מביוס
 • טרנספורמציות חלקות וקונפורמיות של המישור המרוכב
 • הצגת טרנספורמציות באמצעות מטריצות
 • מיון אלגברי של טרנספורמציות מביוס (עד כדי הצמדה)
 • עקומים אינווריאנטיים לכל מחלקה במיון
 • יחס הצלבה (cross-ratio)

סיכום ההרצאה - חסר

שבוע שביעי

שיעור 7 - 8/12/14

 • תכונות של יחס ההצלבה
 • גיאומטריה היפרבולית בעיגול
 • גיאומטריה היפרבולית בחצי המישור העליון
 • נוסחה למרחק היפרבולי
 • משפטי הקוסינוסים ומשפט הסינוסים בגיאומטריה היפרבולית
 • מסקנה - אי שוויון המשולש למטריקה ההפירבולית
 • איזומטריות הן בדיוק טרנספורמציות מביוס

סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

שיעור 8 - 15/12/14

 • טרנספורמציות שמשמרות את חצי המישור/מעגל היחידה
 • חבורת האיזומורפיזמים נוצרת על ידי שיקופים
 • טרנזיטיביות בשלשות של טרנספורמציות מביוס
 • הצגת טרנספורמציות כהרכבת שיקופים
 • מבוא לגיאומטריה רימנית - וקטור/מרחב משיק, מטריקה רימנית

סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

שיעור 9 - 22/12/14

 • עוד על גיאומטריה רימנית - איזומטריות, עקמומיות, שטח
 • מטריקה רימנית היפרבולית בחצי המישור
 • טעם גיאומטרי של עקמומיות
 • פסאודו ספירה איזומטרית (מקומית) למישור היפרבולי
 • חבורות דיסקרטיות וריצופים במישור היפרבולי

סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

שיעור 10 - 29/12/14

 • המשך המשפט על ההגדרה השקולה של חבורה דיסקרטית
 • חבורות משטח הן רק היפרבוליות
 • תחום יסודי של חבורה דיסקרטית
 • משפט על זוויות

סיכום ההרצאה

שבוע אחד עשר

שיעור 11 - 5/1/15

 • לכל חבורה דיסקרטית קיים תחום יסודי
 • דוגמה - תחום יסודי של SL2 של השלמים
 • חבורות משטח ושטח התחום היסודי

סיכום ההרצאה

שבוע שנים עשר

שיעור 12 - 12/1/15

 • המשך ההוכחה - חסם אבסולוטי על שטח התחום היסודי
 • מסקנה מעניינת - חסם על מספר האוטומורפיזמים של משפט חלק
 • גיאומטריה היפרבולית ופסאודו אוקלידית
 • יסודות תורת היחסות

סיכום ההרצאה

שבוע שלושה עשר

שיעור 13 - 19/1/15

 • העשרה - גיאומטריה פרויקטיבית
 • גישה אקסיומטית וגיאומטריה פרויקטיבית מעל שדה
 • תכונות מיוחדות של גיאומטריה פרויקטיבית
 • משפט ביזו
 • דואליות - על מישור דואלי, קוניקה דואלית
 • משפט נתר (אבא של...)
 • מקרה פרטי - משטח פסקל
 • משפט פונסלה

סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM