ארזים

סלוגן חזק ומגניבתורת המספרים

הועבר על ידי: פרופ' מיכאל בורובוי, פרופ' דוד סודרי, פרופ' זאב רודניק, פרופ' רון פלד


קצת על הקורס


תורת המספרים הוא קורס שעוסק, הפתעה, במספרים. בפרט, במספרים השלמים והטבעיים, בראשוניים, בשדות הרחבה של Q, בחוגי שלמים, ועוד ועוד. הקורס דומה בחלקו לאלגברה ב' 1, שעוסק בחבורות.

מומלץ לקחת את הקורס במקביל לאלגברה ב1, אם ניתן, כי בשני הקורסים יש נושאים חופפים.

סיכומי משפטים ודרכי פתרון (לפי הרצאות של פרופ' סודרי):


תבניות ריבועיות
שברים משולבים
שדות ריבועיים

סיכומי שיעור (לפי הרצאות של פרופ' בורובוי באביב 2012):


קובץ PDFסיכומים:מקורות לימוד נוספים:

יש כל מיני מקורות טובים למצוא בהם עוד שאלות מעניינות לפתור -אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM