ארזים

סלוגן חזק ומגניבתורת המספרים


מרצה: פרופ' מיכאל בורובוי


שיעורי בית


כל שבוע מתפרסם תרגיל חדש באתר הקורס.
יש חובת הגשה של 50% משיעורי הבית, אבל 80% הטובים ביותר (מתוך 100% משיעורי הבית שמתפרסמים) מהווים 10% מהציון הסופי.
כלומר, אם מגישים רק 50% משיעורי הבית, אז זה ייחשב בציון הסופי, בתוספת של עוד 30% משיעורי הבית שהציון עליהם הוא 0.
סיכומי השיעורים


סיכמנו בעבורכם את רוב השיעורים מסמסטר ב' תשס"ט לפי ההרצאות של פרופ' מיכאל בורובוי: קישור לסיכומים.
בהצלחה!אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM