ארזים

סלוגן חזק ומגניבתורת המספרים


מרצה : פרופ' מיכאל בורובוי

אתר הקורס

יש להגיש 50% משיעורי הבית כדי לגשת מבחן. כלל השיעורים מהווים 10% מהציון הסופי, הציון שקלול יתבסס על יותר מחצי מהתרגילים.
ספר מומלץ: D. Burton Elementary Number Theory

לגולשת שי באהבה: סיכום החומר בקורס שהוכן על ידי קודמינו, והומלץ על ידי פרופסור בורובוי.


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 6.3.12

 • הגדרות - מספר מורכב, מספר ראשוני, מחלקים, מחלק משותף, סדר של מחלק, נורמה, מספר אי פריק
 • משפטים - פירוק יחיד של מספר שלם למכפלת ראשוניים, למה של חילוק עם שארית
 • נוספים - תכונות של מחלקים, תכונות של נורמה, דוגמא שמפריכה פירוק יחיד למכפלת אי-פריקים

שבוע שני

הרצאה 2 - 13.3.12

 • הגדרות - מחלק משותף מקסימלי (gcd), מספרים זרים
 • משפטים - משפט אוקלידס
 • נוספים - טענות על מחלק משותף מקסימלי, מסקנות על ראשוניים, אלגוריתם אוקלידס, משוואות דיופוטיות לינאריות
-תרגיל הגשה מספר 1

הרצאה 3 - 15.3.12

 • הגדרות - חוג, מספר הפיך, שדה, מחלק אפס, תחום שלמות, קונגרואנציה, חיבור וכפל תחת מודולו
 • משפטים - אוסף פתרונות של ax+by=c על פי המחלק המשותף המקסימלי, מחלקות קונגרואנציה תחת מודולו
 • נוספים - שימושים של שארית

שבוע שלישי

הרצאה 4 - 20.3.12

 • הגדרות - חבורה, חבורה קומוטטיבית, חבורה ציקלית
 • משפטים - משפט דיריכלה (הוזכר), קיום פתרונות לקונגרואנציה (ax=b(m, הצגת כל הפתרונות האפשריים, משפט: Z/mZ שדה אם"ם m ראשוני
 • מסקנות - מציאת מספר הפתרונות לקונגרואנציה
 • נוספים - דוגמא ממבחן, הוכחה כי במחלקת הקונגרואנציה של 3+4Z יש אינסוף ראשוניים
-תרגיל הגשה מספר 2

הרצאה 5 - 22.3.12

 • הגדרות - החבורה הכפלית של חוג
 • משפטים: חוק צמצום בחבורה, לכל a בחבורה אבלית מגודל n מתקיים a^n=1, משפט אוילר, משפט פרמה, משפט השאריות הסיני
 • שימושים בבדיקת ראשוניותאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM