ארזים

סלוגן חזק ומגניבמרצה: פרופ' מיכאל בורובוי
מתרגל: פרופ' מיכאל בורובוי

אתר הקורס: כאן.

שיעורי בית


שיעורי הבית הם חובה ומהווים 10 אחוז מהציון (בהשמטת התרגיל הגרוע ביותר).
מצד שני, שיעורי הבית הם reducible לפייתון אז זה לא נורא בכלל.

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1

 • דוגמה מדהימה
 • פירוק יחיד של שלמים לגורמים ראשוניים
 • חילוק עם שארית
סיכום ההרצאה

הרצאה 2

 • מחלק משותף מרבי
 • הוכחת המשפט על פירוק יחיד לגורמים
 • משפט אוקלידס
 • אלגוריתם אוקלידס
סיכום ההרצאה

שבוע שני

הרצאה 3

 • משוואות דיופנטיות ליניאריות
 • הגדרות לגבי חוגים, שדות ואידיאלים
 • קונגרואנציות מודולריות
סיכום ההרצאה

הרצאה 4

 • המשך על קונגרואנציות
 • קיום פתרון לקונגרואנציות ליניאריות ומספר הפתרונות
 • מספר ההפיכים ב-Z/nZ
 • פונקציית אוילר
סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

הרצאה 5

 • עוד על ההפיכים ב-Z/nZ
 • משפט אוילר
 • מסקנה: המשפט הקטן של פרמה
 • הגדרת חבורה
 • צמצום בחבורה
 • סדר של איבר בחבורה
 • יוצרים וחבורות ציקליות
סיכום ההרצאה

הרצאה 6

 • החבורה הנוצרת
 • שורשים פרימיטיביים
 • משפט השאריות הסיני
 • דוגמה לשימוש במשפט
סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

הרצאה 7

 • מכפלה ישרה של חבורות ושל חוגים
 • איזומורפיזם והומומורפיזם בין חבורות ובין חוגים
 • כפליות פונקציית אוילר
 • פולינומים מעל שדה
 • פולינום אי פריק
 • פולינום מתוקן
סיכום ההרצאה

הרצאה 8

 • פירוק לפולינומים אי פריקים מתוקנים (וקבוע)
 • מחלק משותף מקסימלי בחוגי פולינומים
 • פולינומים זרים
 • מספר השורשים של פולינום
סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

הרצאה 9

 • משפט וילסון
 • משפט גאוס
 • מספר האיברים מסדר d ב-Z/pZ
סיכום ההרצאה

הרצאה 10

 • האם יש שורש פרימיטיבי מוד n
 • ל-n חזקה של 2
 • ל-n חזקה של ראשוני גדול מ-2
סיכום ההרצאה

שבוע שישי

הרצאה 11

 • המשך השאלה מההרצאה הקודמת במקרה הכללי
 • שאריות מחזקה n-ית
סיכום ההרצאה

הרצאה 12

 • קריטריון אוילר המוכלל
 • מסקנה לשאריות ריבועיות
 • סימן לז'נדר
סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

הרצאה 13

 • כפליות סימן לז'נדר
 • מסקנה: מספר השאריות הריבועיות מוד ראשוני
 • קריטריונים לכך שמינוס 1, 2 שאריות ריבועיות
 • קיום אינסוף ראשוניים מהצורה 4k+1
 • משפט ההדדיות הריבועיות (בלי הוכחה)
סיכום ההרצאה

הרצאה 14

 • פתרון פולינום ממעלה שנייה מוד ראשוני
 • סימן יעקובי וחוק ההדדיות הריבועי עבורו
 • משפט דיריכלה
 • משפט המספרים הראשוניים
סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

הרצאה 15

 • עוד על סימן יעקובי
 • עוד על משפט המספרים הראשוניים
 • השערת רימן (בכיתה לא ראינו את ההוכחה)
 • השערת גודלבך
 • השערת התאומים ותוצאות חלקיות
 • ראשוניים של מרסן
 • ראשוניים של פרמה
סיכום ההרצאה

הרצאה 16

 • מסקנה ממשפט המספרים הראשוניים: קיום ראשוני בין x ל-2x
 • סיבוכיות
 • מערכות הצפנה פשוטות
 • RSA
 • מבחן ראשוניות
 • מבחן פרמה לראשוניות ומספרי קרמייקל
סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

הרצאה 17

 • פסאודו ראשוניים
 • קריטריונים אלטרנטיביים למספר קרמייקל
 • פסאודו ראשוניים של אוילר
 • מבחן סולוביי-שטראסן
 • משפט על קיום עד ומשפט על מספר העדים
סיכום ההרצאה

הרצאה 18

 • מבחן מילר-רבין
 • קיום עד למילר-רבין
 • טענה על מספר העדים (ללא הוכחה)
 • נקודות רציונליות על מעגל
סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

הרצאה 19

 • מספרי גאוס והשלמים של גאוס
 • ההפיכים בחוג השלמים של גאוס
 • חלוקה עם שארית בחוג השלמים של גאוס
 • האלגוריתם האוקלידי בחוג השלמים של גאוס
סיכום ההרצאה

הרצאה 20

 • משפט פרמה: מי האי פריקים בחוג
 • אילו מספרים ניתן להציג כסכום שני ריבועים
סיכום ההרצאה

שבוע אחד עשר

הרצאה 21

 • נגזרת פורמלית של פולינום מעל שדה סופי
 • למת הנזל ודוגמאות
סיכום ההרצאה

הרצאה 22

 • משוואות דיופנטיות ועיקרון מקומי-גלובלי
 • מספרים טרנסצנדנטיים
סיכום ההרצאה

שבוע שנים עשר

הרצאה 23

 • משפט ליוביל
 • דוגמה למספר טרנסצנדנטי
 • משוואות פל: מבוא
סיכום ההרצאה

הרצאה 24

 • עוד על משוואות פל
סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM