ארזים

סלוגן חזק ומגניבאנליזה נומריתקצת על הקורס


אנליזה נומרית 1 הוא קורס במתמטיקה שימושית, כלומר הוא הרבה יותר מעשי משאר הקורסים במתמטיקה. הקורס הוא שילוב בין חישוב נומרי - הנסיון לבצע משימות חישוב באמצעות תוכנה, וניתוח נומרי - הנסיון לתאר עד כמה אלגוריתם נתון מקרב חישוב כלשהו. נעשה זאת באמצעות קירובים פולינומיאליים, אינטרפולציות שונות, שיטת ניוטון-ראפסון, אקסטרפולציות ועוד.סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM