ארזים

סלוגן חזק ומגניבאנליזה נומרית 1


מרצה : פרופ' דוד לוין

מתרגל : ברק סובר

ספר הקורס : לינק!


קצת על הקורס


אנליזה נומרית 1 הוא קורס במתמטיקה שימושית, כלומר הוא הרבה יותר מעשי משאר הקורסים במתמטיקה. הקורס הוא שילוב בין חישוב נומרי - הנסיון לבצע משימות חישוב באמצעות תוכנה, וניתוח נומרי - הנסיון לתאר עד כמה אלגוריתם נתון מקרב חישוב כלשהו. נעשה זאת באמצעות קירובים פולינומיאליים, אינטרפולציות שונות, שיטת ניוטון-ראפסון, אקסטרפולציות ועוד.


אז מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 4.3.12

 • פרטים טכנים
 • הצגת מספר ממשי במחשב
 • שגיאות כתוצאה מאי דיוק מספיק
 • משפט הקירוב של ויירשטראס
 • פולינומי ברנשטיין
 • השיטה הישירה לאינטרפולציה
 • שיטת לגראנז' לאינטרפולציה
 • מבוא בסיסי ל-Matlab

תרגול 1 - 4.3.12

 • שביתה!

שבוע שני

הרצאה 2 - 11.3.12

 • המשך משפט הקירוב ושיטת לגראנז'
 • שיטת ניוטון לאינטרפולציה

תרגול 2 - 11.3.12

 • שביתה!

שבוע שלישי

הרצאה 3 - 18.3.12

 • המשך הדיון על אינטרפולציות
 • פולינומי צ'בישב
 • פתרון משוואה לא לינארית

תרגול 3 - 18.3.12

 • עניינים אדמיניסטרטיבים
 • שיטות אינטרפולציה - ישירה, לגראנז' וניוטון
 • O-Notation

שבוע רביעי

הרצאה 4 - 25.3.12

 • התכנסות לנקודות שבת
 • שחטת החצייה, שיטת ניוטון ושיטת המיתר
 • סדרי התכנסות

תרגול 4 - 25.3.12

 • שגיאות באינטרפולציה לפי ניוטון ואינטרפולציה למקוטעין
 • שגיאות בהתכנסות לנקודת שבת
 • תנאי עצירה בהתכנסות
 • סדר התכנסות

תרגול 5- 25.3.12

 • Big-O Notation

שבוע חמישי

הרצאה 5 - 1.4.12

 • מערכת משוואות לא לינארית
 • מערכת של נקודות שבת
 • אינטרפולציה לפונקציה ונגזרותיה

תרגול 6 - 1.4.12

 • משפטי התכנסות לנקודת שבת

שבוע שישי

הרצאה 6 - 8.4.12

 • פסח שמח!

תרגול 7 - 8.4.12

 • פסח שמח!

שבוע שביעי

הרצאה 7 - 15.4.12

 • גזירה נומרית ומציאת השגיאה בגזירה
 • אינטגרציה נומרית
 • שיטת נקודת האמצע ושיטת הטרפז

תרגול 8 - 15.4.12

 • גזירה נומרית בעזרת טורי טיילור ופולינום אינטרפולציה

שבוע שמיני

הרצאה 8 - 22.4.12

 • שגיאה באינטגרציה נומרית
 • נוסחת סימפסון המורכבת
 • נוסחת האינטגרציה של גאוס
 • פולינומים אורתוגונלים ומכפלה פנימית

תרגול 9 - 22.4.12

 • דיוק אלגברי בגזירה ואינטגרציה
 • נוסחת סימפסון המורכבתאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM